PENSAMENTS Revista SKORPIO nº 1 pag. 16


Gener2.010                              SKORPIO “                                                                              pagina16                                                                       PENSAMENTS

                                                                       ----------------------Quan ensenyes, tens que ensenyar a duptar d’el que ensenyes.  ORTEGA I  GASSET.

- Qui demane tímidamente, invita a no dunar .              LUCCIO ANNEO SENECA.

- E’l que te po de peti, peteix ya de lu que te po.            MICHEL DE MONTAGNE.

- GROUCHO MARCH (MAX)  va pusar en l’e seve tomba  “ DISCULPEU SENYORA

  QUE NO ME EIXEQUI “.

- La rao de estad no s’a  de oposar al estad de la rao.  CARLOS V.

- La gent se sent sola perque construiex parets en lloc de pons.                           ANONIMO

- la belleza de les cosas existeix en e’l espiritu de qui les contempla.                   DAVID HUME

-Tots som aficionats, la vida es tan curta que no done per mes.                           CHARLES CHAPLIN

- Es tenen menus necesitats cuan mes s’e senten les dels demes.                          G. E.  LEESSING

_Per  le majuria de nusaltres ,la verdadera vida , es la vida que no portem .        OSCAR WILDE

- Existeix algú mes impurtant  que la llógica, la  imaginació.                                ALFRED  HITCHCOCK

-Les batallas contra les dones son las únicas que es guanyen fuxin.                        NAPOLEON      

 BONAPARTE.

-Només els que saben poc volen mustrà a tota reu ‘l que saben.                          BENITO FEIJOO

-Procure que el nen que vas eser no se avergoñi del home que ets.                    JESUS HERMIDA

-No diguis  !MAY MES ! , tu podrias eser el proxim.                                           ANONIM

-May es desvia un tan lluñ com cuan creu conèixe el camí.                                   PROBERBI CHINU

-Una bone part del art del ben parlar cunsisteix en saber mentir.                          ERASMO DE ROTTERDAM

-Un home prudent no posa tots els seus hous en el meteix cistell.                       MIGUEL DE CERVANTES

-Quan  l’e pubreça entra per l’a porta, e’l amor salta per l’a finestra.                 JOHN CORKE.

-Sigueu , si podeu , mes sabis que e’ls demés, pero no u digueu.                          P.STANHOP CHESTERFIELD.

-E’l somriure e’s l’a distancia mes curta entre l’es persones.                                    J. L. Garriga

-A’ls escacs i a la vida, e’l que comet menys errors pot guanyar l’a partida.            J. L. Garriga