diumenge, 22 de juny de 2014

REVISTA SKORPIO Nº 19 LA PRIMERA DEL MARESME JULIOL-SEPTEMBRE 2014 PORTADA

REVISTA SKORPIO Nº 19 LA PRIMERA DEL MARESME JULIOL-SEPTEMBRE 2014 PÀG. 2 EDITORIAL ACTITUD

LA PRIMERA REVISTA DEL MARESME Núm. 19 - JuliollSetembre 2014 lEiImllII Actitud La riquesa d'un poble o d'un país depén de la seva actitud. Així com hi ha persones pobres i riques també hi ha paísos pobres i rics. La diferencia entre ells no és la seva antiguitat, ni els recursos naturals, ni la intelligéncia, ni la raya. Aixó queda demostrat posant com a exemples a paisos com I'Índia i Egipte que tenen mil anys d'antiguitat i són pobres. No obstant aixó hi ha países com Austrália i Nova Zelanda que fins fa uns 150 anys eren desconeguts i avui són países desenvolupats i rics. Japó té un territori molt petit i muntanyós que no serveix per a l'agricultura ni la ramaderia i no obstant aixó és la segona potencia económica mundial. Japó importa materia primera de tot el món, la processa i el producte és exportat, d'aquesta manera acumula riquesa. Suíssa té una de les majors flotes náutiques del món. No té cacau, pero sí la millor xocolata. En el seu petit territori cria ovelles i només conrea el sol quatre mesos a l'any i que la resta és hivern. Té els productes lactis de millor qualitat d'Europa, i és la caixa forta del món. Pel que fa a la intel-ligéncia; Estudiants de parsos pobres que emigren als paísos rics i aconsegueixen resultats excel-lents en la seva educació, Executius de paisos rics que visiten les nostres fabriques i en parlar amb ells ens adonem que no hi ha diferencia intel·lectual. Tampoc la raya fa la diferencia. Als países centreeuropeus o nórdics podem veure com els "ociosos" (llatins o africans) són la forca productiva d'aquests países. Per tant podem assegurar que l'actitud de les persones fa la diferencia. Estudiant la conducta de les persones en els países rics es comprova que la major part de la població s'utilitza un métode: Ir L'ética. 2n L'ordre i la neteja. 3r La integritat, l'honradesa. 4t La puntualitat, l'educació. Se La responsabilitat. 6e El desig de superació. 7e El respecte a les lleis i els reglaments. 8e Respecte pel dret deis altres. ge Amor a la feina. 10e Esforc per la economia. Con tot aixó traiem la conc!usió: Necessitem fer més lleis? Reflexionem, no seria suficient complir i fer complir aquestes l O simples normes? Als países pobres només una mínima part de població segueix aquest métode en la seva vida diaria. No som pobres perqué al nostre país li falten riqueses natural s o perqué la naturalesa hagi estat esquiva amb nosaltres. Simplement som pobres per la nostra actitud. Ens falta carácter per complir aquestes premisses básiques del funcionament de la societat. 1 amb aixó no volem dir que no hi hagi excepcions. Si esperem que el govern solucioni els nostres problemes, estem equivocats. Si ens escudem en la corrupció que assola el nostre país tampoc aportarem res. Si estem contínuament queixant-nos del mal exemple del Govern, deis polítics, deis banquers, del sistema juridic i deis nostres dirigents, seguirem de mal humor i en el mateix abisme. 1 no és que estiguem mancats de raó. Pero aquest temps, aquest desencís l'hem de fer servir en construir, a crear, a injectar activitat i positivisme. A la vida et ensopegues amb molts moments que valdria la pena aturar-se i assaborir-Ios, viure'ls intensament, aixó ens faria més felices, pero per la forma de viure, de competir, potser per les presses ens passen desapercebuts. No sabem el que valla salut fins que et falta. Hem de valorar el que tenim, i les il-lusions portar sempre amb nosaltres. Viure aquests petits moments que poden ser espectaculars. Recordo quan estava en actiu meus fills em deien : "Tu papa no vas a treballar, tu vas a passar-t'ho bé". Segur que a més d'un li haurá passat alguna cosa semblant, i és que els altres ens valoren per la irnatge que projectem, per la nostra manera de ser. És fonamental mantenir l'ánim, Un major esforc posat en cadascun deis nostres actes al costat d'un canvi d'actitud, pot significar l'entrada del nostre país en el camí del progrés i el benestar. L'actitud ens diferencia, I'actitud positiva ens ajuda a rebutjar o eliminar la mediocritat. Aquests valors animaran cada procés de canvi que impulsem, cada fita que assolim i sobretot l'estil de vida que portem. Sí, estimats lectors, nosaltres, la forca del poble som els que com sempre hem de sobreposar i aconseguir l'objectiu ; canviar d'actitud. Segur que podem, som els únics capa- 90S d'aconseguir. Fem que els que gestionen aquesta nació ens vegin com un referent a seguir. Anem a donar-los exemple. En els més de setanta anys de la meya existencia mai vaig creure que pensaria d'aquesta manera, mai no plantegi escriure aquestes lletres que ja altres de forma semblant han manifestat amb la seva paraula i amb la seva ploma. Per tant quan molts coincideixen en un mate ix raonament és que alguna cosa esta passant, alguna cosa cal canviar. Pero sí, amics, avui sóc capac d'insistir. 1 ho aconseguirem. Anem a veure els nostres fills i als nostres néts somriure. Només nosaltres som capaces. Sabem que l'objectiu deis partits polítics mai ha estat el aconseguir millores per al poble, ells tenen altres prioritats. Cada vegada tenim més a prop l'hora en que els ciutadans puguem manifestar-nos a favor d'un color, idea, programa, o persona que ens representi a nivell europeu, és l'única opció jurídica que se'ns permet, amb 1'única eina que tenim, la única forma establerta de dir si o no a un partit político Pero el fonamental, l'únic veritablement important perqué una nació o un continent funcionin és l'actitud de la seva gent. La ciutadania ha de votar cridant al món ; Sí al canvi d'actitud, amb aixó votarem amb tota seguretat per un país millor!. Josep Garriga 11 ~ Portada 1 ~ Editorial.Actitud.Sumario 2 ~ RodaliesconnectaelMaresmeambGirona Ministroen latín- Codide barres Foca CanRatés,LaVallalta,Regal 3 ~ PubUcitat 4 ~ Entrevista, Sr.JosepSitjasi Güell 5 ~ Esséncia. SantasusannaObertaa la cultura IsidreMollfulleda.Ironman70.3 6 ~ Pals eléctricsmortals.Arribal' estiu 7 ~ Escacs Skorpio.Mentides histñriques 8 ~ El teatreamateures consolidaa Pineda. ¿Sabíasque?Tempsmodems,últimestecnologies.9 ~ La dona 10 ~ Esséncía. Esport. 11 ~ Cuina. Salud 12 ~ Noticias 13 ~ ¿Cuántocuestaunmilagro?Bruselasexigela eliminacionde todosloscargospúblicossobrantes 14 ~ España, ¿a donde vas? 15 ~ Historia. Ciari catalá.MariaTeresaMassons 16 ~ Opinió. JosepMegiasVergés 17 ~ Humor 18 ~ Teléfonsd'ínterés i Restaurauts SantaSusanna,Pineda,Calella,Malgrat, Sant Poi,CanetiArenysdeMar.. 19 ~ Publicitat 20 Edita: Josep Antoni López Garriga el Sant Ramon, 2. Te!': 663 552830 Correu electróníc: josepmey@telefonica.net Director: Josep Antoni López Garriga Blog: escacseskorpio.blogspot.com Faeebook: escacsskorpiosantasusanna Redacció, coHaboració, publicitat i distribució: Josep Antoni López Garriga CoHaboració: Josep Pons TolI, Josep Pons Puigdefabregas, Isidre MolIfulIeda i Verdaguer, Josep Megias Vergés, Maria Teresa Massons, Lluís Costa i Catalá, Correcció Iinguística: Centre de Norrnalitzaeió Impressió: Impremta Rodríguez, tel. 93 762 33 43. Ne: produccio@impremtarodriguez.com Revista trimestral. Punts de trobada: Santa Susanna: Estane Nogueras. Pineda: Arbre Verd, Nobel, Ana. Calella: La Llopa. Malgrat: La Pilana, Canigó Sant Poi: L'on a. Canet: Traeos. Arenys de Mar: El set ciéncies Tot interessat, que es posi en contacte amb el Josep, 663 552 830

REVISTA SKORPIO Nº 19 LA PRIMERA DEL MARESME JULIOL-SEPTEMBRE 2014 PÀG.5 RODALIES CONECTA EL MARESME-EL FOC CALCINA CAN RATÉS

11 LA PRIMERA REVISTA DEL MARESME Núm. 19 - JuliollSetembre 2014 •••••••••• Rodalies connecta el Maresme amb Girona La nova línia RG 1 (Figueres-Girona-Blanes-Mataró) s'ha posat en marxa aquest di- ---.,.,.-.....:. lluns 24 de marc amb una oferta inicial de setze trens de dilluns a divendres, vuit en cada sentit. Aquest servei es presta com a perllongament d'alguns combois de la línia R1, que fins ara acabaven a Macanet de la Selva. La nova línia permet fer cada dues hores una comunicació directa entre Figueres, Girona, Blanes i Matará, i la resta d' estacions de la intermedies - entre Llavaneres i Tordera, al Maresme -, sense necessitat de fer transbord, excepte caps de setmana i festius. El nou servei, que s' atura a totes les estacions del trajecte, unirá Mataró-Girona en una hora i vint minuts aproximadament, i la capital del Maresme amb Figueres en dues hores. Per posar en marxa el nou de Rodalies de Girona, el Govern catala invertirá anualment tres milions d'euros. El conseller de Territori i Sostenibilitat, Santi Vila, que ha fet aquest dilluns el trajecte entre Figueres i Blanes, en el tren de les 7.59 h., ha subratllat que "per primera vegada en molts anys tornem a connectar el Maresme amb Girona". El conseller, acompanyat per alcaldes i alcaldesses dels municipis que connecta la nova línia RG 1, ha afegit que amb aquest nou servei "enfortim uns lligams que no s'havien d'haver trencat mai". Ministro en latin El vocablo *maestro* deriva de *magister* y este, a su vez, del adjetivo magis que significa más o más que. Al magister lo podríamos definir como el que destaca o está por encima del resto por sus conocimientos y habilidades. Por ejemplo, Magister equitum (Jefe de caballería en la Antigua Roma) o Magister militum (Jefe militar). El vocablo *ministro* deriva de *minister* y este, asu vez, del adjetivominus que significa menos o menos que. El minister era el sirviente o el subordinado que apenas tenía habilidades o conocimientos. EL LATIN NOS EXPLICA POR QUÉ CUALQUIERA SIN ESTUDIOS PUEDE SER MINISTRO PERO NO MAESTRO. Codi de barres A partir d'ara, els productes fabricats a Catalunya tindran un nom propi en els codis d'barres, proporcionant un índex diferenciat a la resta d'Espanya Codi de barres: 84 Producto espanyol Codi de barres: 15 Producte catala Segons el nou Estatut, l'iva que es genera per la venda de productes fabricats a Catalunya és 100% per a les arques Catalanes El foc calcina el material del Pessebre Vivent L'incendi d'un magatzem de la Masia de Can Ratés de Santa Susanna ha calcinat durant la tempesta d'aquest dimecres 28 de maig tot el material del Pessebre vivent que organitza anualment l'Esbart Dansaire del municipio Des de l'entitat maresmenca s'han mostrat 'desolats' perque el foc ha cremat quinze anys de feina, d'esforcos, de donacions de molts vems i farru1ies, del treball de molta i molta gent. Els Bombers de la Generalitat han informat a la nostra Redacció que van rebre I'avís d'un veí a les 19.50 h., alertant que un llamp hauria causat l'incendi, possiblement per un curtcircuit, tot i que no ens ho han pogut confirmar. Els bombers van enviar quatre dotacions allloc que van apagar el foc en una hora, aproximadament. Cap persona va resultar ferida. La Vallalta tíndrá Institut a Sant PoI L'institut de secundaria a Sant PoI de Mar ja esta una mica més a prop. Aquest mes de febrer i per unanimitat, el ple de l' Ajuntament va donar llum verda al primer pas que ha de permetre que aquest equipament sinstal-Ii provisionalment on ara hi ha les pistes esportives del Pare del Litoral. El mes de setembre de 2015 es podrien instal-lar moduls prefabricats per donar servei als pobles de la Vallalta. ATENCIÓ REGALS SKORPIO GUARDEU AQUESTA REVISTA 1PODREU GUANYAR UNOBSEQUI Si les últimes tres xifres del sorteig deis Cecs del dia 26-9-2014 coincideixen amb un d'aquests números sereu obsequiats amb un regal. I

REVISTA SKORPIO Nº 19 LA PRIMERA DEL MARESME JULIOL-SEPTEMBRE 2014 PÀG.5 ENTREVISTA JOSEP SITJAS "LA QUADRA"

11 LA PRIMERA REVISTA DEL MARESME Núm. 19 - Juliol/Setembre 2014- •• ÍÍIIII.iI L'home neix i es fa Entrevista al propietari-gerent de La Quadra de Calella, Sr. Josep Sitjas i Güell En Josep Sitjas i Güell va néixer el28 de novembre de 1952. Fill de la Isabel i en Pere, va cursar els seus estudis a Girona, Calella i Sant PoI. Des que té ús de raó va estar amb el seu pare treballant a la casa pairal de la Cellera de Ter, on vivien. L'any 1962 la família Sitjas i Güell canviá el seu domicili a Calella. Inaugura La Quadra a l'abril de 1962. • Amic Josep Sitjas, quins són els teus hobby? El meu principal hobby és la gastronomia. • Com veus el comen; de Calella, i que faries per millorar-Io? El comerc de Calella porta un molt bon full de ruta comandat pel seu Ajuntament convergent iper 1'associació de comerciants. • Si tornessis a néixer, quin ani Un animal racional. • Un número? Qualsevol abans de les comes. o Un Ilibre? El que enriqueixi la persona. o Un color? El vermell. o Una pel-Iícula? Derzu Ursala, de Curosawa. o Una il-Iusíé? Eradicar la fam del món. o Una cancó ? Com un puny, de Raimon . • La feina més feixuga? L'administrativa. o La feina més joiosa? El tracte dia a dia amb la clientela. o Amb els més de 50 anys de I'exísténcía de la Quadra, l'economia ha fet canviar el tipus de client? EIs hábits, costums, tendéncies, han anat canviant, pero sempre amb I'esséncia d'intentar gaudir del momento • Personalitats més destacades o populars que us han visitat? Tothom és important, pero si es tracta de popularitat, cuiners, artistes, polítics, famosos, etc. o Heu notat la crisi? Sí, com a tot arreu. o Quan et vas fer cárrec de la Quadra? Sempre hem anat amb el meu pare, fins que ens va deixar. o Com has aconseguit que la Quadra sigui un espai emblematic a Calella? Jo no tinc cap mérit, el té la propia clientela. • El teu objectiu més immediat? Mantenir el negocio o Quin és el teu consell al nou empresari? Illusio i estimació pel projecte, pel que es fa. • Quina nacionalitat és la que domina la teva clientela? L 'autoctona. o El pernil i el formatge segueixen tenínt éxít? Sí, continuen essent els més sol·licitats. • Un missatge? Desig que torni la normalitat al país i que tothom tingui les mateixes oportunitats i possibilitats de refer-se. • Que et sembla la revista Skorpio? Com a iniciativa molt interessant. Donem per conclosa l'entrevista, la qual considerem enriquidora especialmente per a aquells joves emprenedors que de segur prendran bona nota. L 'home neix i es fa. Estem convencuts que en Josep Sitjas sempre ha estat recolzat per la seva família, l'esposa Esther i els seus dos fills Poi i Caro la. Tinc la sensació que la icona de Calella ha superat amb nota les seves noces d'or. La feina ben feta només es pot aconseguir amb esforc i constancia. La revista Skorpio i tots els seus components donem la nostra més efusiva enhorabona al forjador d'aquesta historia. Citem una de les sávies consignes de La Quadra: "Cantem, ballem, que ja dormirem quan morirem". En una de les rajoles que hi ha incrustades a les seves parets podem apreciar una refiexió popular, que dóna vida a una bonica majolica i podria significar el nostre últim segle, diu així: "La pau porta el treball; el treball, la riquesa; la riquesa, l'orgull; l'orgull porta la guerra; la guerra, la miseria; la miseria, la humilitat, i la humilitat. .. toma a portar la pau". Fent una miquetona de memoria recordo quan a la meya juventut La Quadra ja era un deis locals més emblemátics de Calella, el que més encertadament ha sabut combinar el plaer auditiu amb el gastronómic, Qualitat musical del moment, productes alimentaris exquisits, aquesta associació s'enriqueix amb un deis millors esports físics, el ball. I curiosament segueix de moda. Sí, amics meus, perqué amb aquests temps tan complicats que estem travessant, ara més que mai la gent necessita la companyia, necessita l' amistat i l'afecte. I quin millor lloc per trobar- ho? Nois, són molt necessaris llocs com La Quadra per continuar la vida! Grácies Sr. Josep Sitjas i Güell, Josep Garriga Alquilo apartamento-lott 30m2 en Blanes con piscina por 320€/mes. A 5 min del mar. Totalmente equipado para 4 personas. En verano se alquila otro apartamento tott por 300€/semana para 2 - 3 - 4 personas. y en venta por 50.000€. Tel: 690 84 55 49 - http://apartmentblanes. blogspot.com.es -------------------1

REVISTA SKORPIO Nº 19 LA PRIMERA DEL MARESME JULIOL-SEPTEMBRE 2014 PÀG. 6 ESSÈNCIA MOLLFULLEDA

LA PRIMERA REVISTA DEL MARESME Núm. 19 - Juliol/Setembre 2014 11 SANTA SUSANNA OBERTA A LA CULTURA Isidre Mollfulleda Com no podía ser d'alytra manera a la Verge tocaya rendir honor una il.lusió amb color de primavera gairebé com anar a Festa Major. Temps foren quan dels focs era pastura tota aquesta vessant i enllá del cim, cada dos o tres anys crema segura a mans d'algú que no mirava primo Deixant, pero, tantes flames endarrera, parlem del que esdevé amb el seny seré, i prenent nostre seny per llumenera s'hi abrandava l' Aplec de bona fe. Francament fou diada encisadora en un temps de precáries condicions i allá dalt refilava la tenora oferint les millors composicions. Més quan als cims s' escau nostra sardana el sentiment de patria pren més fort, i així en aquest espai de terra ufana penetrava més viva al fons del coro Per asistir-hi anávem bones colles entusiasmats per un estret camí vorejat de ginestes i de brolles i fragáncies de bruc i romaní. Deixant celebracions d'aquells vells die s ara toquen vivéncies del present, Santa Susanna, pineda i rodalies, a Gracia es viu un bell reneixament. Aquest matí em costava desvetllar-me i de cop m'ha vingut un pensament que m'ha donat més esma per llevar-me abans de la claror del solixent. Pensava en una cita molt festiva i així de cop, delllit m'ha fet saltar, és que toma la festa a ser ben viva al cim d'aquest turó amb vistes al mar. Mentre alguns concursos literaris se'n van en orri per culpa de la crisi o pel que sigui, se n'obren d'altres. Almenys aquest és el cas de Santa Susanna. L'any passat es va celebrar per primer cop el premi de poesia a Can Ratés, organitzat per l'Associació Susannenca d'Art i Cultura. (ASSAC) i enguany hem estrenat el de la Cap ella de Gracia, una gentilesa de mossen Salvador Batalla, rector de la nostra parroquia, amb la col.laboració de l'Excel.lentíssim Ajuntament. Per la meva part haig de dir que: ben vinguts són els dos premis literaris. 1 aquí els dono a conéixer el Premi de Gracia del dia 30 de marc passat. 17_- ,-o :. ~ '\.-...- Y f " . A l'ermita de Gracia féiem festa t ~ i es ballava la danca del país ',,_/ sense ombres per nuesa de foresta i malgrat tot s'hi obria espai l'encís. I ~ Trenta de marc, si és festa a la capella en horabona i benvinguda és quan la flor de ginesta ja hi puncella i del perfum la Verge ja n'ha preso M'agrada celebrar a certa altura i sentir a la cara el free dels vents, o l'aire suau amb flaitres de natura com d'herbes remeieres eficients. Avui que el cel té blau de primavera i el sol brilla a les portes de l' abril ja entonava la merla matinera ben a prop de l' ermita amb veu subti!. Mare de Déu de Gracia, Verge Santa, quan em llevo i veig serenor al cel, imagino que a Vos la merla canta quan brilla del matí encara l'estel. Anem-hi, dones, pugem a la capella caminant i enraonant si gracia ens fa i un cop al cim tindrem la meravella de poder contemplar l'encant del pla. El turó acollidor de la diada, per un dia ens fará de mirador del paisatge de terra ben sembrada i del mar la magnífica blavor. És un goig celebrfar a la muntanya el Sant Ofici a free d'un nou abril, ja els rossinyols hi són a fer campanya, pau i repós será el seu cant humil. Ironman 70.3: Guanyen Sudrie i Pedersen El francés Sylvain Sudrie i la danesa Camilla Pedersen han estat els guanyadors de l'edició inaugural de l'Ironman 70.3 Barcelona-Calella que s'ha celebrat aquest diumenge amb sortida i arribada a Calella, amb la participació de més 1.500 triatletes intemacionals. Sudrie ha guanyat aquesta edició de l'Ironman 70.3 amb un temps de 4 hores 2 minuts i 43 segons, després de recórrer amb autoritat els 90 quilómetres de ciclisme, avantatge que ha pogut mantenir a la cursa a peu. En segona posició ha arribat el británic WiIl Clarke (4 hores 6 min 3 segons) després d'una remuntada espectacular i la medalla de bronze ha estat per al portugués Bruno Pais (4 hores 6 min i 53 segons). Víctor del Corral ha estat cinqué amb un temps de 4 hores 8 min 40 segons. En la categoria femenina, la gran favorita, la danesa Camila Pedersen (4 hores 36 min 16 segons), s'ha tomat a proclamar guanyadora en el seu retom a Calella. El

REVISTA SKORPIO Nº 19 LA PRIMERA DEL MARESME JULIOL-SEPTEMBRE 2014 PÀG.7 PALS ELÈCTRICS MORTALS- ARRIBA L'ESTIU

11 LA PRIMERA REVISTA DEL MARESME Núm. 19 - Juliol/Setembre 2014 _ •••••• Pals eléctrícs mortals, pobrets animals No sé si vosaltres heu vist mai el que jo. En els pobles i urbanitzacions hi ha uns pals o colurnnes de ciment portadores del cablejat electric, i sovint es poden veure al carrer ocells socarrimats per descarregues electriques, Quan un ocell es posa sobre un cable electric no hi ha problema perque només és un pol. Pero quan l'ocell - gavines o qualsevol tipus de animal volador - es posa al damunt d'un d'aquests pals i amb les seves extremitats, ales, potes o cos toca el ciment i el cable al mateix temps és produeix un curtcircuit que fulmina al pobret animal en qüestió. És molt trist. Al davant de casa tinc varies columnes o pals d'aquest tipus i, de tant en tant, veig com els ocells de totes c1asses queden fregits per aquest contacte. Pobrets, ells que saben. Per aixo, quan veig un ocell sobre algun d'aquests pals mortals, que mesuren uns set o vuit metres d'alcada, rapidament li crido intentant espantar-lo perque se'n vagi. També els parlo dient-lis que marxin, que corren molt de perill. Alguns s'espanten i se'n van, pero d'altres m'escolten i sembla que m'entenguin i també marxen. D'altres, passen de tot, i a aquests els tiro pedretes perque fugin. Amb tot, de vegades, aconsegueixo salvarlis la vida. Pero esta clar que no sempre puc estar de guardia constant per vigilar. Lamentablement aixo passa especialment quan obren les ales com per estirar-se; llavors, pobrets, es queden socarrimats. A les urbanitzacions, pobles o ciutats on el cablejat electric va soterrat, aixo no passa. Tampoc passa quan els pals són de fusta, perque aquest material aílla. Així, dones, les companyies electriques tenen la paraula; i la paraula de vegades se l' emporta el vent volant, i volant com els ocellets que seguiran enlairant-se buscant la llibertat, encare que aquesta té un preu molt caro Cal que, quan vulguin parar per descansar, filin prim, dones no tots els espais són segurs. Cal tenir compte perque aturar-se al camí no sigui per sempre. Josep Garriga Arriba l'estiu Arriba l'estiu i qui més qui menys, l'esperem amb il-lusió, somiem platges paradisíaques, revetlles i sol. Ens retrobarem amb els amics de sempre i potser en farem de nous. A 1'estiu tot és possible i ens desborda la il-lusió. Tots junts tornarem a contemplar meravelloses postes de sol. La nit encara és jove, les terrasses ens esperen, caipirinha, mojitos i romo Festa fins a la matinada per després veure sortir el sol, les horrnones es disparen, el sexe és més present, dormir no dormirem pas gaire pero no tot és culpa de la calor, tenim ansia de festa, és com si cerquéssim que1com, que1com que esperem amb ansia sense saber del cert que és, volem viure de pressa, volem gaudir de tot, el cor batega amb forca, sentim el seu retruc per tot el cos, fet i fet aquesta estació no dura gaire, potser en temem el final massa a prop. Molts passen per davant dels que seuen al terra amb la ma estesa. (Buenos días sra. Dios la bendiga sra.) Ens trobem cartells silenciosos que algú sosté amb el cap baix (Estoy parado, tengo tres, cuatro o cinco hijos, -tot depen del que s'escrigui-, una ayuda por favor) La mirada endavant, la festa ha de continuar sembla com si de sobte ens haguéssim tornat cecs i sords a tot el que no sigui diversió. A les nits a la platja, els xiringuitos s'omplen de llums i música, la competencia és forta per veure quin és el més vistós, i si tenim una mica de sort veurem els focs d'artifici que omplen el cel de diversos colors, palmeres que esclaten, petards que xiulen i els que surten directament de l' aigua que esclaten en mil colors i que ens arrenquen amb forca aquell típic ooooooh! Tot s'hi val per tal d'evadir-nos de la realitat que ens envolta. Pero cal que ens preguntem, que hi busquem, a fora? Per que ens envoltem de música, i xerinola, de que ens amaguem? Potser no volem recordar que en aquests dies de festa per a nosaltres, hi ha gent que pateix, persones que tenen un futur incert, nens que passen gana. Les malalties no s' acaben perque arribi la calor. Hi ha paises en guerra, continua l'horror a moltes parts d'aquest món. Aturem-nos una mica i entre diversió i diversió busquem, un dia, unes hores, per ajudar els que no són tan afortunats, potser en tenim ben a la vora nostra, els nostres vems, o potser a la mateixa escala hi ha algú que necessita que1com. Esta molt bé divertir-se pero entre diversió i diversió si podem fer la vida dels altres una mica menys difícil ben segur que el goig que sentirem dins nostre sera més gratificant que una nit amb els amics de festa, o en una terrassa amb llums i colors perque aquesta vegada els focs d'artifici els sentirem a dins del coro Carme Ribas

REVISTA SKORPIO Nº 19 LA PRIMERA DEL MARESME JULIOL-SEPTEMBRE 2014 PÀG.8 ESCACS SKORPIO

LA PRIMERA REVISTA DEL MARESME Núm. 19 - Juliol/Setembre 2014 XXIII OPEN SKORPIO a CaIella La Placa de rAjuntament de Calella va acollir dissabte passat 15 de marc, al matí, XXIII Open Skorpio de partides rapides d' escacs. Segons els organitzadors, l' as- _ sistencia d' aficionats i públic va ser generosa i els participants, tant d' alt nivell com els de nivell mig, i també els novells, van gaudir jugades d'escacs "quasi impossibles" per poder puntuar. Durant el tomeig calellenc, els alumnes FOTO: CLUB D'EsCACS SKORPIO de l'escola Skorpio van pOder comprovar la seva evolució enfrontant-se amb veritables cracs del món deis escacs. Entre seniors i infantils hi van participar un total de 30 persones, un 20% de les quals erenjugadores femenines. En un ambient festiu, més de 300 calellencs van poder gaudir de filigranes artesanals i de l' esforc dels jugadors intentant trabar la jugada guanyadora. Una vegada més, com en tots els esdeveniments organitzats per el Club d'escacs Skorpio, el tomeig es va veure enriquit per la tradicional exposició de jocs d' escacs artesanals, originals, manuals i únics en el món dels escacs. Campió infantil: PoI Punsola. Subcampió, Marcal Roig. Tercer, Sergi Pujolras. Campió Senior: Fernando Cárdenas. Subcampió, Ricard Nadal. Tercer, Ivan Cano. ~~IV OPEN SKORPIO. Santa Susanna gaudeíx deIs escaes Diumenge 27 d' abril, al matí, es va celebrar el XXIVe Open Skorpio a Santa Susanna de partides rapides d' escacs. Tots els veins i vemes del municipi maresmenc que s'hi van apropar i els turistes visitants van poder gaudir de l'esdeveniment com una gran festa dels escacs. La meitat del participants van ser de la categoria infantil. El fundador i president del Club-Escola d'Escacs Skorpio, Josep CWf'rlg~~Uñhs~'Xpllcat que "un cop més el joc genial dels escacs ha triomfat sobre la competitivitat". Per Garriga, el desenvolupament del joc, I'apertura, el mig joc, el desarrotllo i el final han estat les armes que defineixen qui guanya o perd. "Evidentment, a més de gaudir de la practica dels escacs, també és interessant mesurar les capacitats i comprovar les millores de cadascú, especialment dels alumnes que dia a dia, setmana rere setmana, assisteixen a la corresponent c1asse de escacs", ha afegit el mestre del Club-Escola d'Escacs Skorpio, una entitat creada per a fomentar aquest joc de tauler al Maresme. Tots i totes les participants van rebre un trofeu-regal. Seniors: Campió, Joaquín Martín. Subcampió, Alex Layunta. Tercer, Wenceslao Carrillo. Infantils: Campió, Nitín Kumar. Subcampió, PoI Punsola. Tercer, Gerard Sanmartín. Mentiras históricas LOS EMPERADORES Y EL PULGAR Los emperadores romanos no levantaban ni bajaban el pulgar para decretar la muerte. Mostrar el puño cerrado era señal de clemencia, pero si movía el pulgar hacia un lado, estaba ordenando la ejecución del perdedor. LAS ORGÍAS DE TIBERIO Tiberio no fijo su residencia en Capri por las orgías. Suetonio relata que el emperador fijo su residencia en Capri para huir de la corrupción de la nobleza romana. 11 Activitats CJub-EscoJa d'Escacs Skorpio ·15-6-14 A les 9,45h. XXV Open Skorpio a la playa de la Vila de Calella ·28-6-14 A les 9,45h. III Simultánies oferides per en Josep Garriga pg. Marítim front Esplai-Caixa de Calella. • 10-8-14Ales 9,45h. XXVI Open Skorpio a la playa Catalunya de Sta. Susanna. • 7-9-14Ales 9,45h. XXVII Open Skorpio a la playa de la Vila de Calella. • 14-9-14 A les 9,45 h. IV Simultánies oferides per en Josep Garriga a la playa de la Vila de Calella. Tots els opens comencarán a les 9,45h. Partides rápides d'escacs. 10 minuts per cada jugador. Sistema Suís. Place s limitades. Truqueu al Josep 663 552 830. Trafeos-regals per a tothom. Tots els opens Skorpio van acompanyats d'una exposició, col-Iecció única de jocs d'escacs de tot el món: artesanals, original s, manuals, etc. L'Escola d'Escacs Skorpio dona classes d' escacs gratuítes tots els dissaptes de 11 a 13h. A l'Esplai-Caixa de Calella i tots els diumenges de 10 a 12h a la playa Catalunya de Santa Susanna. Interessats truqueu al Josep 663 552 830. La revista Skorpio la trobareu a: Malgrat, Santa Susanna, Pineda, Calella, Sant Poi, Canet, Arenys de Mar i a totes les classes Skorpio. Vacances escola d'Escacs Skorpio: juliol, dies 5, 12, 19, 20, 26 i 27. Agost, dies 2, 9, 16,17,23,24,30i31 Símultáníes d'escacs a I'Esplai de CaIella Malgrat la pluja, els escacs van fer festa gran aquest dilluns de Pasqua, al matí, al local de l'Esplai de Calella, on es van celebrar una competició de partides simultánies d'escacs. El mestre de l'escola Skorpio, Josep Garriga, va oferir aquest esdeveniment jugant contra dotze membres de l'Esplai i del mateix club Skorpio. Totes les persones participants eren majors de 60 anys. Garriga ha explicat que el motiu d'aquest acte ha estat fomentar el que considera com a "joc més genial de la historia", i ha afegit que "el més excepcional deis escacs és el seu joc: el desenvolupament, la estrategia i les combinacions esdevenen un malabar d'experiencies. El guanyar o perdre és un accident", assegura. El mestre del club d'escacs maresmenc ha subratllat també que els escacs ajuden a desenvolupar la ment, agilitzen i reforcen el cervell. En aquest sentit, tot recordant la cita clássica Mens sana in corpore sano, Josep Garriga conclou que els escacs "són d'utilitat pedagógica i terapéutica", L'escola d'escacs Skorpio dóna classes gratuites al Maresme tots els dissabtes i diumenges de l'any (Més informació: Sr.

REVISTA SKORPIO Nº 19 LA PRIMERA DEL MARESME JULIOL-SEPTEMBRE 2014 PÀG. 9 EL TEATRE AMATER ES CONSOLIDA A PINEDA- ÚLTIMAS TECNOLOGÍES

11 LA PRIMERA REVISTA DEL MARESME Núm. 19 - Juliol/Setembre 2014 El teatre amateur es consolida a Pineda La programació de la Mostra Nacional de Teatre Amateur ja és a punt. Un total de 52 representacions es podran veure durant el primer cap de setmana de maig als diferents espais escenics de Pineda de Mar. El gimnas de l'Institut Euclides es presenta enguany com a novetat i obre així les representacions al barri de Poblenou. La resta d' actuacions es repartiran entre les tres sales del Centre Cultural i Recreatiu, l' auditori de Can Comas, la Sala Polivalent de la Biblioteca Serra i Moret i l' antiga biblioteca de Les Melies. En el marc d' aquesta edició de la Mostra, se celebrara l' assemblea anual de la CIFTA, amb la participació d'una trentena de delegats arribats de punts d'arreu del món. Aquest organisme esta format per representants de companyies teatrals que tenen com a factor en comú la utilització d'una de les llengües catalogades com a romaniques. El seu objectiu és promoure 1'intercanvi CARTELL DE LA MOSTRA d'opinió i d'informació, a més de coordinar les actuacions internacional s de companyies que té associades. Bélgica, Canadá, Franca, Italia, Mónaco, Marroc, Espanya, Suissa i Tunísia, són els estats que tenen delegació al CIFTA. Segons l' organització, amb la integració d' aquesta nova activitat, el certamen pren relleu internacional i es consolida com a referent del teatre amateur. ¿Sabías que? La pulga puede saltar 350 veces su longitud. Es como si un humano saltara entre 600 y 700 metros. Vladimir Iliych Ulianov, utilizó más de 150 seudónimos en toda su vida. Se hizo célebre solo con uno: Lenín. Temps moderns, úItimes tecnologies Amics meus, diuen que les persones grans no entenen o no interpreten massa bé els últims progressos tecnologics i potser tinguin raó. Us explicaré un cas que recentment m'ha passat; no és greu pero, si més no, humit. Veureu, fa uns dies se'ns va espatllar 1'aixeta del lavabo. Era una aixeta convencional, ja sabeu la classica, Si aixeques la palanca, surt aigua; si 1'abaixes, tanques l'aigua. Bé, després vaig trucar al lampista per encarregar-li el treball. Ell em va atendre molt bé i em va dir que no em preocupés, que em posaria una aixeta d'últim disseny'. Al cap d'uns dies em va trucar la meya dona al treball dient-me que ja estava solucionat, que el lampista havia muntat una nova aixeta al lavabo. I A la nit, quan vaig arribar a casa, el primer que vaig fer va ser anar al lavabo per veure que tal havia quedat l'aixeta nova. Semblava haver quedat molt ben posada. Vaig voler provar-la, aixecar 1'única palanca que sobresortia pero no sortia aigua. La vaig baixar, i tampoco Llavors vaig girar a dreta i esquerra, i tampoco M'ho vaig mirar bé per dalt i per baix i em vaig dir "si no s'obre el pas de l'aigua ni cap amunt ni cap avall ni a dreta ni a esquerra, sera per enrere?"; tampoco "Sera per davant!"; aquí semblava que anava millor, cedia amb més facilitat fins que va arribar allímit, pero tampoc sortia aigua. Vaig intentar canviar la perspectiva visual, vaig agafar una banqueta i vaig pujar per veure si és que m'havia perdut alguna cosa, pero no, tot el que s' oferia ja estava vist. Llavors vaig pensar deu ser un sistema de bloqueig i vaig suposar, ara ja que he aconseguit aquesta posició pujaré la palanca i sortira la desitjada aigua. Dones no, tampoc va sortir aigua, no va sortir res. Baixaré la palanca cap avall, sí, sí, per fil. Efectivament va sortir aigua, pero com va sortir! Va sortir de tal manera i amb tanta forca que en rebotar contra el lavabo i em vaig mullar sencer, vestit, corbata, ... Vaja com si m'hagués dutxat vestit. Estimats lectors, no sé si algú de vosaltres us haureu trobat en una situació similar pero la veritat, se't posa cara de tonto i et poses dels nervis. Perque no li torni a passar a qualsevol persona que no sapiga el funcionament de les aixetes d'últim disseny', he escrit les instruccions i les he penjat a la mateixa aixeta perque el que la vulgui utilitzar hagi de treure-les i així les Ilegira i no es banyara. Tinc la sensació que la nova tecnologia esta dissenyada perque, entre altres coses, les aixetes portin llibre d'instruccions. Com trobo a faltar l'aixeta convencional! Iosep Garriga

REVISTA SKORPIO Nº 19 LA PRIMERA DEL MARESME JULIOL-SEPTEMBRE 2014 PAG. 10 LA DONA

LA PRIMERA REVISTA DEL MARESME Núm. 19 - JuliollSetembre 2014 11 . ••. Perdues d'orina /1 La incontinencia urinaria, que és més freqüent en / les dones, acomplexa i preocupa qui la pateix. Pensin per favor en el que subjau a ! l'expresió "em pixo de riure". Dones aixó: que moltes s'orinen a sobre sense poder I evitar-ho. Aquest tema és un assumpte que no te cap glamur i del qual gairabé no es \ parla. Els problemas associats al debilitament del sol pelvia són el vaginisme (coits \ \ dolorosos, impossibilitat o dificultat per arribar al orgasme), prolapse, restrenyiment i incontinencia urinaria. La incontinencia consisteix en la perdua involuntaria d' orina, una cosa que acomplexa i preocupa els que la pateixen, que influeix en la seva activitat normal i redueix la seva qualitat de vida. Pel seu fort impacte social i higienic, obliga a adoptar determinades estratégies, com l'ús de compreses especials i de roba fosca que pugui dissimular una fuga. No obstant, encare que s'eludeixi, per vergonya, masc1isme o ignorancia, existeix i la prova daixo és que s'ha desenvolupat al seu voltant tota una industria de productes especifics. La incontinencia es més freqüent en les dones, especialmente durant l' embaras, la menopausa o després de parts múltiples o traumatics. També en persones amb obesitat, tos crónica, restrenyiment o sotmeses a determinades cirugies, que realitzen esports d'impacte o de salt, que treballen amb instruments musicals de vent, que practiquen cant, o que dintre dels seus habits quotidians s'aguanten les ganes d' orinar de forma persistent o van vestides amb robes ajustades. N'hi ha de diversos tipus tots vinculats a la debilitat del sol pelvia. Els músculs del sol pelvia están situats a la zona inferior de la pelvis, al voltant de l' anus i la vagina. Han de ser flexibles i forts al mateix temps, per permetre i ajudar a controlar la micció, la defecació i el partoLa incontinencia per estrés o carrega: casos en que, devant un esforc com tossir, esternudar o riure, s' escapen gotes d' orina. Les campanyes publicitaries no només ens intenten convencer que és normal pixar-se, sinó que, arnés, ens diuen que és normal fer-ho sent jove. Aixo és falso L'uroleg Javier Sánchez, al 72 Congrés Nacional d'Urologia, va dir que és una "llegenda negra" que la dona, quan arriba a una edat, "no té més remei" que tenir-ne i va asegurar que ja existeixen tractaments "bastant eficaces" Segons Sol Hergueta, de l'Institut de Fisioterapia Pelviana Integral, "l'únic meto de d'entrenament que soluciona aquest problema i el prevé, és la GAH". Un altre tipus menys reconegut és la incontinencia d' emergencia. La pateixen dones i homes que necesitan anar al lavabo amb molta frecüencia, pero que, quan orinen, no evacuen una quantitat d' orina proporcional a les "enormes ganes de fer pipí" que tenien. Aixo és incontinencia i no es cura sola, pero sí amb l'ajuda d'un fisioterapeuta o un entrenador format en GAH. Tots els profesional s titulats en aquesta especialitat, apareixen a la página del seu creador, Marcel Caufriez (www.marce1caufriez.net). Es tracta d'un fisioterapeuta belga, especialitzat en urología, que va advertir que les dones, que s' entrenaven amb ell per recuperar la figura després de l' embaras, amb els abdominals tradicionals, en lloc de millorar, empitjoraven. Els abdominal s hipopressius s'han adaptat al fitness. Estas recomendaciones no son precisamente de las "abuelitas", son de profesionales de la sanidad. El agua y la noche ... Cuántas personas reconocen que no quieren tomar nada antes de acostarse, porque entonces tendrán la molestia de levantarse durante la noche para ir al baño. Cuando le pregunté a mi cardiólogo: el porqué la gente necesita orinar tanto de noche. La respuesta fue: La Gravedad mantiene agua en la parte inferior del cuerpo cuando uno está parado. (Las piernas se hinchan). Al acostarte, la parte inferior del cuerpo (piernas, etc.) quedan al mismo nivel que los riñones, en ese momento es cuando los riñones solicitan sacar el agua procesada (sucia), porque es más fácil, Por ello todos necesitamos una cantidad mínima de agua para limpiar las toxinas del cuerpo. El tomar agua en ciertos momentos maximizan su efectividad en el cuerpo. Dos vasos de agua al levantarse - ayuda a activar los órganos internos. Un vaso de agua30 minutos antes de cada comida - ayuda a la digestión. Un vaso de agua antes de bañarse, ayuda a reducir la presión sanguínea. Un vaso de aguaantes de acostarse evita los infarto s y los derrames cerebrales. Mi médico también me dijo que el agua antes de acostarse también ayudara a prevenir los calambres de piernas nocturnos. Los músculos de las piernas están buscando hidratarse cuando te dan esos calambres de pantorrilla y/o muslos.

REVISTA SKORPIO Nº 19 LA PRIMERA DEL MARESME JULIOL-SEPTEMBRE 2014 PAG. 11 ESSÈNCIA-ESPORT. PONS

r:~- l{,,,,~~- , ",'-7~Vt ,,e. , VOLDRIA saber CANTAR Voldriaser un Rossinyol! 1de dalt del Canigó! Per cantar la nit i el dia! Estrenant notes recens! Per la Flama de la vida?" Les cares sempre d'alegria! Fins a tots deixar embadalits! L'encanteri i llum, d'aquest solstici de la vida!", Voldriaser tant agosarat, Que el cor i I'amor sempre i posaria? Una Pau d' esperitjove i alegre! Del bell canta que donaria'I.; Voldriade l'encanteri, musical, senzillesa i alegria en totes les melodies! Com l' ocell refilant amb serietat, la més guapa i tendre notes finesl.; Voldriacantar i cantar! Fins a l' alba, del nou dia, despertéssim tots, d' entrejoiosos somnis? Amb les mes belles i tendres poesiesí... Voldriacom els ocells! Llibertat i respecte tota la vida? Per colpejar el vostrejove i gran cor, i retenir-hi les mes belles melodiesl.. Voldriade la vostre guapesa i joventut?, 1l' amabilitat del cor sortida, fos com el cant del rossinyol, passant alegresemprei cantantfelic per la vida!. Voldriaque un cor d'ocells! Fos el bell cant i rima,! de tots els dies, fins quedar-hi encisat i gravat, per retenir-ho tota la vida,l.. Voldriavolar com I'esperit! Ser gentil i sincer,portant magia i llum? Per aquesta nit, sempre i cada dia, i et demano amb tot el cor, seny Senyor! Portant la llama a tot Catalunya, il-luminantels catalans! Que i denem L'ESTIMACIÓi la vida!'. Iosep Pons Toll Lo que un segle bastí, l' altre ho aterra, més resta sempre el monument de Déu; ni la tempesta, el torb, l' odi i la guerra, al Canigó no el tiraran mai aterra, d' no esbrancaran l' altívol i grant Pirineus _ ¡ :- ,";'~ lacini Verdaguer . ~ _., LA PRIMERA REVISTA DEL MARESME Núm. 19 - Juliol/Setembre 2014 Després de correr la marató de Tokio intentaré escriure amb poques paraules totes les vivéncies d'aquest pocs pero intensos dies que vaig viure a la capital nipona. Parlar de la marató sense parlar dels japonesos no té cap sentit, ja que tota aquesta gent amb la seva peculiar manera de ser fan almenys per a mi, una marató molt especial. Ordenats i organitzats fins a uns extrems insospitats, nets i pulits com ningú, riallers i amables com per treures el barret. Sencillament vaig quedar fascinat d'aquesta gent que a la més mínima que es noten refredats ja es posen mascareta per no encomenar al vei! El dia de la marató Tokio es va despertar amb molt de fred, encara quedaven molts pilons de neu escampats arreu de la ciutat de l'última nevada del passat cap de setmana. Com a totes les grans maratóns et fan ser molt avans en els calaixos de sortida i si no portes roba d' abric que després hauras de llancar ho pots passar molt malament!!! Hi ha molts calaixos de sortida si no recordo malament vaig veure fins la lletra «1». encara que al no acreditar marca la gent s' apunta al calaix que vol i aixo fa que hi hagi una mica de caos a la sortida ja que gent del calaix «A» podria estar tranquilament en el «C» o el «D». Jo que vaig correr la marató per a disfrutar-la al maxim em vaig passar tots els kms adelantant dorsals «A» i «B» i aixó que jo sortia del calaix «C». Aquesta es potser la única cosa negativa d'aquesta marató. Avans de sortir es canta 1'himne del Japó i jo com a bon simpatitzant japonés intento seguir-los i veig que no ho faig tant malament!!! Cada habituallament és un cant a l'amabilitat, reverencies i sornriures a dojo.. i el que és al-lucinant: cap paper, cap got, cap ampolla, cap gel per terra. Tothom ho tira a les papereres i si algú no ho faja hi ha vint-i-cinc voluntaris que el recullen. Al km 15 vaig tindre que anar al lavabo ... hi havia un piló de voluntaris fent-me un passadis i indicant-me la porta que em tocaya i al sortir tots els voluntaris animant- me .., em va donar la sensació de que sortia de boxes com a la formula 1. A una setmana del camestoltes oficial, la marató semblava un autentic camestoltes amb disfresses de tot tipus. Em va sobtar molt que avans de sortir una japonesa s'estigués maquillant per a correr els 42 km!!! És una de les poques maratóns on et creues dues vegades amb el grup capdavanter i aixo em va agradar molt. Vaig tindre el goig de coneixer i compartir moltes estones amb en Constanti Sotelo un cátala de Balaguer que no si li acut res més que anar a cel.lebrar el seu aniversari (va neixer un 23 de Febrer) a Tokio corrent la marató, el cas és que cel-lebrava el seu 75 aniversari ...ole tu!!! 1 toman a la carrera, i ja pel km 41,veig a l'Esther i la Mariona que estaven animant. Els últims tres ponts avans de l'arribada m'havien fet baixar una mica el ritme i al veure-les em van donar aquella mica de xispa que em feia falta per encarar l'últim km. Estelades que no faltin a l' arribada!! En Xavi Giro ja feia una estona que havia arribat. No podia faltar una foto amb els dos contents i pletorics. Durant unes hores Tokio es va paralitzar i els voluntaris seguient controlant la ciutat. No sé si hi tomaré un altre cop pero no en tingueu cap dupte que de ganes de repetir l'experiencia no m'en falten pas. Josep Pons Puigdefabregas TOKYO MARATHON 2014

REVISTA SKORPIO Nº 19 LA PRIMERA DEL MARESME JULIO-SEPTIEMBRE 2014 PAG. 12 CUINA-SALUD

LA PRIMERA REVISTA DEL MARESME Núm. 19 - JuliollSetembre 2014- 11 Melmelada de Llimona Fregar les llimones amb un fregall d' alumini nou , 2 Kgs. De llimones, procurar que la pell sigui llisa i sense taques. Possarles a una cassola amb aigua bullent, coure 5 minuts i escórrer. Partir les llimones per la meitat, esprémer el suc i reservar- lo. Tallar la pell de la llimona en juliana el més prim possible, descartar tots els trossos de pell bruta o tacada. Posar totes les llavors en una mussolina i lligar-la. Posar la cassola al foc amb 2litres d'aigua i el farcellet amb els pinyols, quan l'aigua bullí tirar-hi les pells tallades en juliana i coure 20/25 minuts fins que estiguin toves i es desfacin als dits. Llavors afegir-hi 1,6 Kgs. De sucre, remenar perque es dissolgui. Coure 20 minuts, tirar-hi esl suc de les llimones reservat i coure encara 10 minuts fins aconseguir el punt remenant sovint perque no s'enganxi. Escumae, deixar reposar un parell de minuts abans d'omplir els pots. Si quan s'omplin els pots queden bombolles ruixar-hi una mica d'alcohol (ron o similar) , tapar i posar els pots al revés. Es pot bullí al bany maria 20 o 30 minuts. Rosa Munuera Sardinas sin cola ¡no huelen al asarlas! Por fin podemos comer sardinas asadas y disfrutar de todas sus propiedades nutritivas. hasta el descubrimiento de la eliminación del olor que dejaba impregnada toda la casa, nos sentíamos intimidados y anteponíamos "mal olor" a "necesidad". Y es que la sardina es un pescado azul o graso. Posee casi 10 gramos de grasa por cada 100 gramos de carne y una muy buena fuente de omega 3, que ayuda a disminuir los niveles de colesterol y de triglicéridos, además de aumentar le fluidez de la sangre, lo que disminuye el riesgo de arteriosclerosis y trombosis. Por este motivo, es recomendable el consumo de sardinas y otros pescados azules si se padecen enfermedades cardiovasculares. Su contenido proteico también es elevado. Pués bien se ha comprobado que cortándole la cola a la sardina no huele nada al asada. Haz la prueba, te sorprenderás! !!. Dr. Rafael Zepeda Ramos, pediatra. Un coche estacionado a la sombra durante el día con las ventanas cerradas puede contener de 400-800 mg. de Benceno. Si está aparcado fuera bajo el sol a una temperatura superior a 16° C., el nivel de Benceno subirá a 2000-4000 mg., 40 veces el nivel aceptable. La gente que se sube al coche manteniendo las ventanas cerradas inevitablemente aspirará en rápida sucesión excesivas cantidades de esa toxina. El Benceno es una toxina que afecta al riñón y al hígado. Lo que es peor, es extremadamente difícil para el organismo expulsar esta substancia tóxica. Aire Acondicionado o Simple Aire de los Coches En el manual del conductor se indica que antes de encender el aire acondicionado, debe uno abrir las ventanas y dejarlas así por un tiempo de dos minutos, pero no especifican "el porqué", solo dejan entrever que es para su "mejor funCÍonamiento".- Aquí viene la razón medica: el aire refrescante antes de salir frío, manda todo el aire del plástico caliente el cual emite Benceno, una toxina causante de Cáncer (lleva un tiempo darse cuenta del olor del plástico calentado en el coche). Por eso la importancia de mantener los cristales abajo unos minutos. "Por favor No encender el aire acondicionado o simplemente el aire normal inmediatamente que se entra en el coche. Primero se deben abrir las ventanas y después de un momento encender el aire y mantener las ventanillas abajo hasta después de unos minutos. Además de causar cáncer, el Benceno envenena tus huesos, causa anemia y reduce las células blancas de la sangre. Una exposición prolongada puede causar Leucemia, incrementando el riesgo de cáncer. También puede producir un aborto. El nivel apropiado de Benceno en lugares cerrados es de 50 mg. por 929 cm .2 Así que amigos, por favor antes de entrar en el coche, abrir las ventanas y la puerta para así dar tiempo a que el aire interiorLA PRIMERA REVISTA DEL MARESME Núm. 19 - JuliollSetembre 2014- 11 Melmelada de Llimona Fregar les llimones amb un fregall d' alumini nou , 2 Kgs. De llimones, procurar que la pell sigui llisa i sense taques. Possarles a una cassola amb aigua bullent, coure 5 minuts i escórrer. Partir les llimones per la meitat, esprémer el suc i reservar- lo. Tallar la pell de la llimona en juliana el més prim possible, descartar tots els trossos de pell bruta o tacada. Posar totes les llavors en una mussolina i lligar-la. Posar la cassola al foc amb 2litres d'aigua i el farcellet amb els pinyols, quan l'aigua bullí tirar-hi les pells tallades en juliana i coure 20/25 minuts fins que estiguin toves i es desfacin als dits. Llavors afegir-hi 1,6 Kgs. De sucre, remenar perque es dissolgui. Coure 20 minuts, tirar-hi esl suc de les llimones reservat i coure encara 10 minuts fins aconseguir el punt remenant sovint perque no s'enganxi. Escumae, deixar reposar un parell de minuts abans d'omplir els pots. Si quan s'omplin els pots queden bombolles ruixar-hi una mica d'alcohol (ron o similar) , tapar i posar els pots al revés. Es pot bullí al bany maria 20 o 30 minuts. Rosa Munuera Sardinas sin cola ¡no huelen al asarlas! Por fin podemos comer sardinas asadas y disfrutar de todas sus propiedades nutritivas. hasta el descubrimiento de la eliminación del olor que dejaba impregnada toda la casa, nos sentíamos intimidados y anteponíamos "mal olor" a "necesidad". Y es que la sardina es un pescado azul o graso. Posee casi 10 gramos de grasa por cada 100 gramos de carne y una muy buena fuente de omega 3, que ayuda a disminuir los niveles de colesterol y de triglicéridos, además de aumentar le fluidez de la sangre, lo que disminuye el riesgo de arteriosclerosis y trombosis. Por este motivo, es recomendable el consumo de sardinas y otros pescados azules si se padecen enfermedades cardiovasculares. Su contenido proteico también es elevado. Pués bien se ha comprobado que cortándole la cola a la sardina no huele nada al asada. Haz la prueba, te sorprenderás! !!. Dr. Rafael Zepeda Ramos, pediatra. Un coche estacionado a la sombra durante el día con las ventanas cerradas puede contener de 400-800 mg. de Benceno. Si está aparcado fuera bajo el sol a una temperatura superior a 16° C., el nivel de Benceno subirá a 2000-4000 mg., 40 veces el nivel aceptable. La gente que se sube al coche manteniendo las ventanas cerradas inevitablemente aspirará en rápida sucesión excesivas cantidades de esa toxina. El Benceno es una toxina que afecta al riñón y al hígado. Lo que es peor, es extremadamente difícil para el organismo expulsar esta substancia tóxica. Aire Acondicionado o Simple Aire de los Coches En el manual del conductor se indica que antes de encender el aire acondicionado, debe uno abrir las ventanas y dejarlas así por un tiempo de dos minutos, pero no especifican "el porqué", solo dejan entrever que es para su "mejor funCÍonamiento".- Aquí viene la razón medica: el aire refrescante antes de salir frío, manda todo el aire del plástico caliente el cual emite Benceno, una toxina causante de Cáncer (lleva un tiempo darse cuenta del olor del plástico calentado en el coche). Por eso la importancia de mantener los cristales abajo unos minutos. "Por favor No encender el aire acondicionado o simplemente el aire normal inmediatamente que se entra en el coche. Primero se deben abrir las ventanas y después de un momento encender el aire y mantener las ventanillas abajo hasta después de unos minutos. Además de causar cáncer, el Benceno envenena tus huesos, causa anemia y reduce las células blancas de la sangre. Una exposición prolongada puede causar Leucemia, incrementando el riesgo de cáncer. También puede producir un aborto. El nivel apropiado de Benceno en lugares cerrados es de 50 mg. por 929 cm .2 Así que amigos, por favor antes de entrar en el coche, abrir las ventanas y la puerta para así dar tiempo a que el aire interior

REVISTA SKORPIO Nº 19 LA PRIMERA DEL MARESME JULIOL-SEPTEMBRE 2014 PAG. 13 JUSTICIA EN IRÁN- EL DUEÑO DE WALMART

11 LA PRIMERA REVISTA DEL MARESME Núm. 19 - Juliol/Setembre 2014 Justicia en Irán Ameneh Bahrami, ha conseguido que en Irán se aplique "La ley del talión". Sus palabras son: "El ácido me comió los ojos y se acabó estudiar y trabajar". Podría deciros que esta és una bonita historia de perdón. Que pudiendo, y con la ley en la mano, cegar al hombre que la dejó ciega arrojándole ácido a la cara, en el último momento cedió, y lo perdonó, para que él estuviera agradecido. Pero la verdad és que este perdón ha creado más ataques con ácido a mujeres, y que el perdonado, después de 7 años de prisión, ha vuelto a amenazarla, y también a la editorial Iran, que ha publicado su historia. "Ojo por ojo" (en español Planeta) Era la primera de la clase, tenía un futuro brillante, sigue siendo dulce y buena, és incapaz de matar una mosca. Todo bondad. Y ahora ella lee, que los hombres de su país consideran su decisión como debilidad. Tengo la sensación de que se tiene que valorar la justicia, que ¡la justicia és indispensable en una sociedad civilizada!. Hay países en los que la justicia solo és un estandarte hipócrita, solo és una ilusión aparente, pero no real, no involucrada. Los criterios de la jurisprudencia no se aplican por igual en todos los países, incluso en los desarrollados. Los veredictos de los jueces dependen de muchos factores, especialmente; políticos, religiosos, culturales, económicos, y de tendencias o juicios de valor. Precisamente por esta razón se cometen muchísimos errores irreversibles. La buena fé és un síntoma de bondad, pero con la bondad, muchas cosas no se arreglan, aveces és al revés. El poner la otra mejilla, és una imagen bíblica, pero no práctica. Iosep Garriga 1. Antes de comprar algo, piense: ¿Que me pasará si no lo compro? Si la respuesta es 'Nada', no lo compre; porque no lo necesita. EL DUEÑO DE WALMART (lncreible) Hubo una entrevista de una hora en CNBC con Warren Buffett, la segunda persona más rica del mundo, quien donó $31 mil millones de dólares para caridad. He aquí algunos aspectos muy interesantes de su vida: 1.- Compró su primera acción a los 11 años ... ¡y se lamenta de haber empezado demasiado tarde! 2.- Compró una pequeña granja a los 14 años con sus ahorros provenientes de repartir periódicos. 3.- Todavía vive en la misma pequeña casa de 3 cuartos en Omaha, que compró al poco de casarse, hace 50 años. Él dice que tiene todo lo que necesita en esa casa. Su casa no tiene ningún muro o reja. 4.- Conduce su propio coche a todas partes y no va con chofer o guardaespaldas. 5.- Nunca viaja enjet privado, a pesar de ser el dueño de la compañía de jets privados más grande del mundo. 6.- Su compañía, Berkshire Hathaway, es dueña de 63 compañías. Él le escribe sólo una carta cada año a los CEOs de estas compañías, dándole las metas para el año. Nunca convoca a reuniones o los llama regularmente. Les ha dado dos reglas a sus CEOs: • Regla número 1: No perder nada del dinero de sus accionistas. • Regla número 2: No olvidar la regla número 1. 7.- Él no socializa con la gente de la alta sociedad. Su pasatiempo cuando llega a casa es prepararse palomitas de maíz y ver televisión. 8.- Bill Gates, el hombre más rico del mundo, lo conoció apenas hace 5 años. Bill Gates pensó que no tenía nada en común con Warren Buffett. Por esto, programó la reunión para que durara únicamente media hora. Pero cuando Gates lo conoció, la reunión duró diez horas y Bill Gates se volvió un devoto de Warren Buffett. 9.- Warren Buffet no anda con teléfono móvil ni tiene un ordenador en su escritorio. 10.- Su consejo para la gente joven: Aléjese de las tarjetas de crédito e invierta en usted. RECUERDE: A. El dinero no crea al hombre, sino que fue el hombre el que creó el dinero B. La vida es tan simple como usted la haga. C. No haga lo que los otros digan. Escúchelos, pero haga lo que lo hace sentir mejor. D. No se vaya por las marcas. Póngase aquellas cosas en las que se sienta cómodo. E. No gaste su dinero en cosas innecesarias. Gaste en aquellos que de verdad lo necesitan. F. Después de todo, es su vida. ¿Para qué darle la oportunidad a otros de manejársela? G. Si el dinero no sirve para compartirlo con los demás, entonces ¿para qué sirve? AYUDA, AUNQUE NO PUEDAS HACERLO; SIEMPRE HABRÁ BENDICIÓN PARA AQUÉ- LLOS QUE SABEN COMPARTIR. H. No gastes el dinero que no tienes. El Crédito, Préstamos, etc. fueron inventados por la sociedad de consumo. 1. Antes de comprar algo, piensa: ¿Qué me pasará si no lo compro? Si la respuesta es 'Nada', no lo compres; porque no lo necesitas. "Nada hemos traído al mundo, ni nada nos vamos a llevar ... " ATENCIÓ!H roBRA "SENSACIONS A LA PELL" EDITADA AMB BILINGÜE D'EN JOSEP GARRIGA S'ESTA ESGOTAN. TUTA PERSONA INTERESSADA QUETRUQUI AL 003 552 830.

REVISTA SKORPIO Nº 19 LA PRIMERA DEL MARESME JULIOL-SEPTEMBRE 2014 PAG.14 NOTICIES ABDICA EL REY- ¿CUANTO CUESTA UN MILAGRO?

LA PRIMERA REVISTA DEL MARESME Núm. 19 - Juliol/Setembre 2014 11 Abdica el Rey La abdicación del Rei no soluciona nada, el cambio de Rey no mejorará la vida del pueblo español. Nunca la monarquía ni el gobierno con sus deficientes deciciones han mejorado la vida social española. Hace ya muchos años que el pueblo está pidiendo la abolición de la monarquía en España. Catalunya ya en el año 1978 se manifestó en contra de esta institución. En un estado democrático, si es que lo és, y especialmente cuando ya lleva tantos y tantos años ostentando este régimen (más teórico que práctico) es más que obligado preguntarle al pueblo su opinión. Por tanto es del todo imperativo promulgar un referéndum en el que el pueblo español se manifieste. No es suficiente con cambiar de Rei, hace falta que esta dinastía contemple y respete a los ciudadanos en estos momentos muy difíciles para España más que para otra nación ya que estamos en la mira del mundo, pero no por el buen ejemplo sino por la mediocridad. Nunca España ha estado tan mal mirada a nivel internacional, a unos niveles tan bajos. La verdad se lo ha ganado a pulso. El pueblo tiene que hablar, hay que preguntarle monarquía sí o monarquía no. Si solo cambiamos de Rei continuaremos con la herencia, y precisamente lo que no tenemos que permitir es continuar entre otras cosas con esta negativa actitud política, el escandaloso paro, la indignante corrupción, la alarmante falta de justicia, el insostenible y permitido desmadre bancario, etc. Tenemos que romper de una vez por todas con el pasado oscuro y tenebroso, rompamos con esta época negra española, abramos las ventanas de par en par para que nos entre aire fresco no contaminado. Al Rey Juan Carlos además de sus conocidas grandes correrías le recuerdo algunos pasajes como: "La justicia es igual para todos", sin comentarios. En una ocasión pronunció un discurso en Catalunya, dijo: "Jamás se ha obligado a nadie hablar en castellano". Seguramente no se dio cuenta que sus palabras las escucharían ciudadanos que vivieron la posguerra en Cataluña. Sin querer ser mal pensados, tenemos que creer que todo ello es producto de la ignorancia, o bien un insulto a la inteligencia. Amigos mios que os parece votar por un referéndum? y que el pueblo decida. Iosep Garriga Rosa era una niña precoz de siete años. Un día escuchó a su madre y a su padre hablar acerca de su hermanito Juan. Ella solo sabía que su hermano estaba muy enfermo y que su familia no tenía dinero. Planeaban mudarse a un complejo de apartamentos el siguiente mes, porque su padre no tenía el dinero para las facturas médicas y la hipoteca. Solo una operación costosísima podría salvar a Juan. Se enteró que su padre estaba gestionando un préstamo pero no lo conseguía. Escuchó a su padre murmurarle a su madre, quien tenía los ojos llenos de lágrimas, "solo un milagro puede salvarlo". Rosa fue a su cuarto y sacó un frasco de jalea lleno de monedas que mantenía escondido en su armario. Vació todo su contenido en el suelo y lo contó cuidadosamente. Lo contó una segunda vez, ¡una tercera!. La cantidad tenía que ser perfecta. No había margen para errores. Luego colocó todas las monedas en el frasco nuevamente, lo tapó y se escabulló por la puerta trasera, caminó 1O manzanas hasta la farmacia del pueblo. Esperó pacientemente su turno. El farmacéutico parecía muy ocupado con un cliente y no le prestaba atención. Rosa movió su pie haciendo ruido. Nada. Se aclaró la garganta con el peor ruido que pudo producir. Nada. Finalmente, sacó una moneda del frasco y golpeó el mostrador. ¿Qué deseas?- Le preguntó el farmacéutico en un tono bastante desagradable. Y le dijo sin esperar respuesta: "¿No ves que estoy hablando con mi hermano que acaba de llegar de Barcelona y no lo he visto en años?". " Bueno, yo también quiero hablarle acerca de mi hermanito," le contestó Rosa en el mismo tono que usara el farmacéutico. "Está muy enfermo y quiero comprar un milagro." ¿Qué dices? Dijo el farmacéutico. "Su nombre es Juan y tiene algo creciéndole dentro de la cabeza y mi padre dice que solo un milagro lo puede salvar. Así que, ¿Cuánto cuesta un milagro? Aquí ¿Cuánto cuesta un milagro? no vendemos milagros pequeña. Lo siento pero no te puedo ayudar. Le contestó el farmacéutico ahora en un tono más dulce. "Mire, yo tengo el dinero para pagarlo. Si no es suficiente, conseguiré el resto. Solo dígame cuanto cuesta. El hermano del farmacéutico era un hombre elegante. Se inclinó y le preguntó a la niña: "¿Qué clase de milagro necesita tu hermanito?". No lo se. Contestó Rosa con los ojos a punto de explotar. Solo se que está muy enfermo y mi mami dice que necesita una operación. Pero mi papá no puede pagarla, así que yo quiero usar mi dinero. ¿Cuánto dinero tienes?- Le preguntó el hombre de Barcelona. "Un dólar con once centavos" -Contestó Rosa en una voz que casi no se entendió. "Es todo el dinero que tengo pero puedo conseguir más si lo necesita". Pués que coincidencia. Dijo el hombre sonriendo. "Un dólar con once centavos, es justo el precio de un milagro para hermanos menores". Tomó el dinero en una mano y con la otra cogió a la niña del brazo y le dijo: Llévame a tu casa. Quiero ver a tu hermano y conocer a tus padres. Veamos si yo tengo el milagro que tu necesitas. Ese hombre de buena apariencia era un reconocido y famoso cirujano especialista en neurocirugía. La operación se efectuó sin cargos y en poco tiempo Juan estaba de regreso a casa y con buena salud. Los padres de Rosa hablaban felices de las circunstancias que llevaron a este doctor hasta su puerta. Esa cirugía, dijo su madre. "Fue un verdadero milagro". Me pregunto cuánto habría costado. Rosa sonrió. Ella sabía exactamente cuanto costaba un milagro. "Un dólar con once centavos más la fe de una pequeña niña. La fe es creer que se tiene lo que no se ve. Perserverar en lo imposible. Hay una frase muy bella que dice: "Si le pides a Dios un árbol te lo dará, en forma de semilla. Anónimo

REVISTA SKORPIO Nº 19 LA PRIMERA REVISTA DEL MARESME JULIOL-SEPTEMBRE 2014 PAG.15 ESPAÑA ¿A DONDE VAS?

II LA PRIMERA REVISTA DEL MARESME Núm. 19 - JuliollSetembre 2014 ."IÍIIId.1IIIII Montoro y familia se quedan mil pisos de Bankia a precio de ganga Montoro e Hijos SA, propiedad del ministro de Hacienda y familia, venderá un lote de viviendas de la nacionalizada Bankia adquiridas por un fondo buitre El banco malo, conocido oficialmente como Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb), ha vendido recientemente un millar de viviendas de la nacionalizada Bankia al fondo de capital riesgo (también llamados fondos buitre) HIG Capital, establecido en Miami, por 100 millones de euros. La inmobiliaria elegida por HIG para vender este lote de casas ha sido Montoro e Hijos SA (Monthisa), propiedad del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. La operación de venta de las 939 viviendas repartidas por diversos puntos de España se ha cerrado por 100 millones de euros, evidentemente por debajo del precio de mercado. Por tanto, la inmobiliaria de Montoro tiene por delante una posibilidad inmejorable de realizar un jugoso negocio gracias a la Sareb, entidad controlada por el Estado y dependiente de la Comisión Europea. Incluso el diario estadounidense The Wall Street Journal se ha hecho eco de los "fortísimos descuentos" aplicados a este lote de viviendas que pertenecía a Bankia, que dos meses atrás había sido tasado en 500 millones y ahora se ha vendido sólo por 100. Además, HIG sólo ha pagado el 51% de los inmueble s gracias a una argucia financiera que mantiene el 49% de las viviendas en propiedad de la Sareb, lo que significa que cada casa tiene un coste medio de 51.000 euros. Una auténtica ganga. Pero claro es ministro de España. No hay problema, está totalmente garantizado, su patrimonio por supuesto. Recientemente ingresó en el Hospital General Universitario Gregorio Marañón de Madrid (hospital público) un paciente "importante" bajo el epígrafe Paciente Protegido-Protegido. Este paciente, que supuestamente iba a someterse a una operación quirúrgica rutinaria, fue curiosamente alojado en una zona cerrada y sin dotación (URPA), para lo que hay que pagar a un intensivista 24 horas extras de guardia y mover a personal de enfermería. Curiosamente también, no fue operado en el quirófano de cirugía general y digestivo sino en el número dieciséis, destinado a cirugía plástica: la intervención, que oficialmente se realizaba a causa de una hernia abdominal, se trataba en realidad de una abdominoplastia (reducción de grasa en el abdomen), que no figura en la cartera de servicios sanitarios públicos y de la que ningún ciudadano "de bien", que paga sus impuestos puntualmente, se puede beneficiar sin pagar por ella. El Paciente Protegido-Protegido no era otro que el ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, José Manuel García- Margallo, de cuya operación se hacen ahora eco diversos medios de comunicación, pero sin mencionar en ningún caso en qué ha consistido y limitándose en todo momento a repetir que ha sido una "operación quirúrgica menor". Margallo se ha beneficiado de nuestros impuestos para un fin puramente estético que no es gratuito, un caso verdaderamente escandaloso si tenemos en cuenta la cantidad de personas que llevan meses y meses en listas de espera para poder ser operadas por cuestiones vitales. La Nueve de Anonymous, entendiendo como nosotros que el derecho a la intimidad deja de ser legítimo cuando es utilizado para engañar y estafar a la gente, informó de los hechos a través de su cuenta de Twitter. Esta mañana, la información ha continuado corriendo como la pólvora hasta convertirse en tendencia de Twitter en Madrid. Que hablen las instituciones y traten de desmentir (si se atreven) "los bulas que corren por Internet". Cuando volváis a ver al ministro, recordad que las dietas milagrosas no existen. Y cualquier duda que tengáis, hacédsela llegar a la Dra. Rosa Pérez Cano, Jefa del Servicio de Cirugía Plástica y Reparadora del Hospital Gregario Marañón y si no, directamente al Director Médico, Dr. Eduardo Junco. DEFUNCIONS, HOGAR, VIDA, ACCIDENTS, etc.... ~ Tel.691 067749 grmorte@msn.com GLORIA RODRIGUEZ MORTE AGENT D'ASSEGURANCES TOT EL MARESME ~ ¿Por qué a los jubilados, se les retiene el IRPF de la pensión? ¿No la paga el Estado? Ya pagaron el IRPF cuando trabajaban y durante más de 40 años, para tener derecho a esa pensión limpia de polvo y paja. Nos han explicado que retención de IRPF se les aplica a los cargos políticos del gobierno, parlamento, senado, etc. etc.? Todos ellos también cobran del Estado. Yo, como jubilado, exijo que me apliquen el mismo porcentaje de IRPF que a ellos. ¿No os parece? .; l I

REVISTA SKORPIO Nº 19 LA PRIMERA REVISTA DEL MARESME JULIOL-SEPTEMBRE 2014 PAG. 16 HISTÒRIA CLAR I CATALÀ. MASSONS

LA PRIMERA REVISTA DEL MARESME Núm. 19 - Juliol/Setembre 2014 11 Ciar icatalá Maria Teresa Massons Democracia: poques paraules són tan usades i rebregades, un cop i altre. Tothom, absolutament tothom a casa nostra, esta d' acord amb que la democracia és cosa bona i els polítics ho afirmen més que ningú. Pero penso que valla pena parlar-ne i aclarir el concepte, perque quan una paraula es fa servir a tort i a dret no sempre es vol dir el mateix. Democracia és una paraula grega que vol dir "govem del poble". Hi ha altres paraules semblants com ara "plutocracia" (govem dels rics), "aristocracia" (govem del millors, entenent que la noblesa és el millor que hi ha, segons ella mateixa). Generalment es considera que si es vota, ja hi ha democracia, pero no és exactament així. Votar és indispensable perque hi hagi democracia, pero no sempre és garantia de democracia. A molts llocs del món (per exemple, Iran) la gent vota i hi ha una dictadura. Un recurs que es fa servir tot sovint quan es tracta de democracia, és afegir-hi un adjectiu. I amb aquest adjectiu es vol fer passar bou per bestia grossa. Veiam uns quant exemples: Als paises comunistes d'Europa es votava un únic partit perque deien que era una "democracia real". La d' a1tres paises on es podia votar a partits diversos amb totalllibertat deien que només era "democracia formal". La dictadura franquista deia que era una "democracia orgánica", tot i que els diputats a les Corts s'asseien per ordre alíabetic i que poc es podia votar, fora del referéndum de 1966 (de democrátic ben poc, -va haver alguna població on va haver més paperetes del "sí" que votants-) i també es votava, a1lo dels "Cabezas de Farmlia". A Turquia el Govem actual parla d'una "democracia islamista'', i alhora manté empresonats molts periodistes i s'ha arribat a prohibir Facebook i Twitter. I encara hi ha menys democracia, a aquells llocs on s'aplica la sharia, que, entre altres coses, considera la dona sotmesa a l'home, També existeix la "democracia cristiana", que a casa nostra acostuma a sonar bé, pero jo encara no he tret l' entrellat del que vol dir: potser vol dir que la democracia deIs cristians és millor que la deIs laics o la dels ateus? O potser vol dir que en nom d' aquesta democracia hom tindria dret a imposar la moral cristiana a tota la població? L' Abat de Montserrat, amb ocasió del controvertit projecte de llei d'avortament promogut pel Govem actual a Espanya, ja ha dit que no és legítim imposar per llei la moral d'una religió determinada a tothom, ni que sigui la cristiana. Darrerament, ates el moviment actual a Catalunya per la independencia que manté el procediment democrátic i pacífic, hi ha hagut algunes opinions sorprenents com ara, la d'un diputat espanyolista que ha dit: "Fora de la Constitució no hi ha res i dins d'ella estan totes les possibilitats de la democracia i la !libertat a Espanya". I també: "És igual que es vulgui imposar la voluntat d'un per la violencia o per les umes. Si és al marge de la llei és antidemocrátic", Aquesta darrera definició de democracia que la iguala a la llei vigent (o a una interpretació determinada de la llei), implicaria, en principi, que tots, tots els regims del món, són democrátics per definició, ates que tots tenen lleis. Cal fer amb tot una precisió: igual que no hi ha prou amb votar perque hi hagi democracia, tampoc hi ha prou amb que hi hagi "lleis". La democracia requereix un "estat de dret". Un estat de dret és aquell on els ciutadans tenen garanties, on hi ha llibertat d'expressió (amb certs límits, com ara calumniar), on les coses no es resolen només per decisió del que mana. I arnés I'elaboració de les lleis s'ha d'haver fet amb un procediment democrátic, per representants elegits en eleccions lliures. Cal dir també que sempre que s'impedeix votar en nom de la llei a una collectivitat, hi ha com a mínim un déficit de democracia, perqué la llei s'ha de modificar en funció de les necessitats del poble. La democracia necessita, per ser operativa, dones, que hi hagi representants que adaptin les lleis a les necessitats, que sigui representativa. Malauradament, ara per ara, la impressió que té molta gent ésque no se senten representats o no prou representats. Els indignats solen repetir un cop i altre que els polítics "no ens representen". Certament alguna cosa grinyola pel que fa a la representativitat al nostre país. Sovint hom diu que a Espanya, més que una democracia tenim una "partitocracia", en comptes d'una democracia propia de I'Europa occidental. Dit d' altra manera, els partits fan i desfan i els polítics no donen comptes al públic i sí en donen als partits. De vegades, a desgrat dels polítics no honestos, algunes males practiques, com ara la corrupció, surten a la llum. Amb tot la justícia no solament és molt lenta, és que a Espanya el nombre de persones"aforades", és a dir, que no poden ser jutjades per un tribunal ordinari, és escandalosament alt, comparat amb a1tres paises amb més tradició democrática Els polítics han tingut bona cura de fer !leis que els "protegeixin". Per passar d'una partitocracia a una democracia, ens cal canviar la llei electoral. Ara a Catalunya s'está parlant d'una nova llei electoral i pel que he !legit als diaris, cree que no es va en la bona direcció. Algunes persones diuen que la solució és tenir !listes obertes com si aixo fos la panacea. El Senat espanyol, inoperant i inútil, es vota amb !listes obertes. Implica aquest sistema d' elecció menys poder deIs partits? No, com és ben sabut. Pel que he llegit i sentit, la discussió actual dels partits i el principal problema per posar-se d'acord és, quants escons trauria cada partit, tenint en compte les zones on la gent els vota habitualment. Dit d' altra manera, només els preocupa la seva quota de poder, i aixó confirma que estem a una partiiocrácia, que els partits volen conservar. Com hem dit, democracia és "govem del poble", pero si no hi ha control, no hi ha govem del poble. Votar cada quatre anys no és garantia de control. Hi ha paísos on el sistema electoral permet un control real de la feina deIs polítics. Per exemple, al Regne Unit els diputats es presenten individualment per demarcacions petites i surt qui té més vots. Així si a una demarcació electoral hi ha un candidat que treu el 30% (no cal tenir un 51 %) i hi ha d'altres que treuen un 25%, només el primer resulta elegit. Pero qui ha estat elegit, un cop al mes fa reunions obertes on assisteixen els que l'han votat i els que no, i passa comptes del que ha fet. La gent controla, perque no es vota una llista de partit, es vota una persona individual que esdevé directament responsable a un districte petit. Aquí tenim demarcacions provincials que són molt grans i per aixo és impossible passar comptes, perque, qui representa ion? Votar un llistat és el mateix que res, la responsabilitat queda diluida, He llegit també al diari que a1gun partit ha proposat que Catalunya sigui una sola demarcació i, anó voldria dir que encara seria més difícil controlar els diputats i el Govem. L'únic "avantatge", si és tal, seria que alguns partits petits, com que s'aprofitarien tots els vots de diferents llocs, tindrien més possibilitats de sortir elegits, pero nosaltres continuaríem votant llistes i, per tant, no tindríem possibilitat de controlar, que al capdavall és el que cal. Tenir demarcacions petites no faria variar el nombre d' escons deIs partits, perque els vots es treuen en funció de zones geogriífiques. La diferencia essencial d'un sistema com el británic és que no hi hauria llistes i els diputats i altres polítics que sortissin elegits haurien de passar comptes, haurien de mostrar el que fan, haurien de respondre a les necessitats del seu districte, i no als interessos del partit com s' esdevé aquí. Dit d' altra manera, el repartiment d' escons no seria gaire diferent de l' actual, pero els polítics haurien de ser uns altres, haurien de treballar dur, no hi hauria prou amb formar part d'una llista. Les !listes obertes, tampoc són solució si hi ha demarcacions grans, perque la gent votaria unes poques persones més conegudes i la resta dels escons les omplirien els partits amb les persones que els agradessin. Mentre hi hagi demarcacions grans, tant és que hi hagi llistes obertes o no, la partitocrácia continuaria surant i decidint. Ara algun partit ha comencat a fer eleccions prirnaries, amb la intenció que la gent pugui triar quin cap de !lista els agradaria més. Pero tenir un cap de !lista més o menys popular no modifica res, la partitccracia continua, no implica cap millora democrática real. No hi hauria control dels votants. No cree que la majoria dels polítics no estiguin en principi d'acord en aconseguir que la distancia entre elector i elegit es redueixi, diuen que així ho volen i jo els cree. Quin és el problema, dones? Penso que amb un sistema de demarcacions petites, molts deIs diputats actuals haurien de tenir un estil diferent, s'haurien de mullar i, en conseqüéncia, tots aquells que es limiten a complir les consignes del partit, perdrien la feina i el sou. Potser una solució seria fer un sistema provisional pel qual alguns diputats que no continuessin, cobressin una indemnització, que tampoc seria tant, si a canvi aconseguim tenir un sistema més democratic, A la !larga tots sortiríem guanyant i molt. Pero votar en un marc democratic és només el principio Faig meves les propostes presentades per CarIes Boix, catedrátic a la Universitat de Princeton', Necessitem: Uns mitjans de comunicació independents, prohibint tota mena de subsidis directes o indirectes a la premsa. Establir una judicatura independent, amb un pressupost independent amb carees d' alta direcció triats a sorts (no nomenats directament pel Govem), sempre i quan hi hagi uns merits provats i suficients. Tenir una fiscalia independent sense dependencia jerárquica del Govem. Descentralitzar l'administració en municipis que tinguin més autonomia, pero també més grandária amb competencies clares i delimitades. Un sistema de referéndums a la manera suissa Que els organismes reguladors (un banc central, agencia de l'aigua, etc.) siguin realment independents, sense intromissions directes del govem de tomo Les persones que els dirigeixin haurien de tenir competencia provada i amb un control dels professionals de cada ramo Aquestes propostes i altres són més facils d' obtenir en un país de mida petita perque hi ha més possibilitats de reeixir, d' aconseguir canvis i de pressionar. Espanya és un país gran amb tendencia a la irnmobilitat i a fer circumscripcions grans (a les eleccions europees la demarcació electoral és només una, tota Espanya! Demanar comptes? Control deIs ciutadans? Com?). Ara els catalans tenim una oportunitat que s'esdevé molt rarament a la historia. La independencia és la nostra oportunitat, per tenir el país que volem perqué la única cosa certa és que continuar com fins ara no solament no solucionaria res, és que a més la veojanca i el castig del Govem d'Espanya, a hores d'ara, seria terrible. Arreu a Catalunya s'ha comencat a parlar de fer un procés constituent, de planejar el futur perque ens interessa a tots, ens afecta a tots. Tal com he dit al comencament votar no sempre és garantia de democracia, pero sense votar no hi ha democracia. A Catalunya volem votar, volem exercir la democracia. Diguem SI SI, triem la llibertat! La majoria volem votar per aeonseguir la independencia i la volem per poder tenir un país millor, Obtindrem la independencia per als nos tres 611s, per als nos tres néts, per als naseuts aquí i per als nouvinguts, per a tothom. D'abñ es traeta, de ser lliures per viure millor. Per viure amb dignitat i amb benestar, Visea Catalunya lliure! Maria Teresa Massons

REVISTA SKORPIO Nº 19 LA PRIMERA REVISTA DEL MARESME JULIOL-SEPTEMBRE PAG. 17 OPINIÓ MEGÍAS

11 LA PRIMERA REVISTA DEL MARESME Núm. 19 - JuliollSetembre 2014- _ •••••••• Despeses, segons el ROE, de les eleccions Europees Tenint en compte que la població de dret per a aquestes eleccions de circumscripció única (tot el país) frega els 36,6 milions de persones, multipliqueu i sumeu perque pugueu veure la quantitat de milions d'euros que s'ernporten els partits polítics, UNA VERGONYA! No hi ha dol, ni hi ha retallades. N'hi ha que no es record en de la Sanitat. .. Ni de l'educació ... Ni de res de res. Mentrestant, les mestresses de casa fan filigranes per poder arribar a final de mes ... Mentrestant, els pensionistes segueixen mantenint els seus fills en atur i els néts ... Mentrestant, els malalts crónics es queden a meitat de tractament Mentre hi hagi parats, mentre vosaltres els joves seguiu sortint a treballar a l'estranger perqué aquí no hi ha feina, o treballant amb contractes de mitja jornada i amb sous ridículs. Mentre ... els ciutadans espanyols segueixin amb copagaments, pujades d'impostos i altres ajustos ... Els polítics es cobreixen bé les seves espatlles i tiren deIs nostres diners amb alegria i sense miraments ... Aquí us deixo el que publica el BOE. Josep Megias Vergés "L'Estat abonara als partits polítics 32.508,74 euros per cada escó que obtinguin en les eleccions europees del 25 de maig." Rossec ... 306,52 euros més que en els comicis de fa cinc anys, segons consta en l'ordre del Ministeri d'Economia i Hisenda publicada en el BOE, que fixa les subvencions per a les despeses electorals de la propera cita europea. Aquí no hi ha retallades Arnés d'aquest import per escó, l'Estat pagara als partits 1,08 euros per cada vot obtingut, sempre que aconsegueixin almenys un escó a l'Eurocambra, 1 la propaganda electoral. .. Arnés, per cobrir les despeses de l'enviament de propaganda electoral gratuita, l'Estat aportara 16 centims per elector (sempre que la candidatura obtingui escons i un suport mínim del 15% dels vots), un llindar que només solen superar els dos partits majoritaris. Se suposa per a qui és aquesta jugada. Per a la resta, es preveuen 11 centims per elector (sempre que la candidatura hagi aconseguit un mínim del 6%), tres centims si nornés se supera e13% idos centims si s'aconsegueix el % deIs vots ernesos. En tots els casos és necessari aconseguir almenys un eurodiputat, com a mínim aixo sera per als minoritaris! Aquesta ajuda al mailing no esta inclosa en el límit de despeses electorals per a la campanya, que el Govern ha fixat, conforme la legislació, en el resultat de multiplicar 19 centims pel nombre d'habitants corresponent a la població de dret en les seccions electoral s on s'hagi sol-licitat difondre paperetes. O sigui, més peles a carrec de Iserari público No t'oblidis que amb regles de joc arbitraries, per exemple selectivitat o nota de tall: 15.000 vots d'electors europeus residents a Espanya o 50 diputats, senadors, membres de les assernblees autonorniques o alcaldes. O sigui, per a partits de nova creació 15000 vots ... No esperaras que un de la casta del seu vot a risc que li facis la competencia o l'expulsi el partit al qual es deu. Mailing gratuít: 16 centims per a la casta i 11 per als outsiders. Aixo sí, tots som igual s davant la llei o aixo diuen 1 sense dir ni piu, a pagar els que votem. La persecució del talent i la fam El partit polític que esta governant Espanya ha llancat una persecució al talent i l'ensenyament i esta obligant a emigrar la joventut d'aquest país. Esta desmuntant totes les possibilitats que els espanyols passem de súbdits a ciutadans. Ens volen submergir en la ignorancia, disminuint totes les partides economiques com beques, inversió en recerca i ensenyament, ja que un poble ignorant ésmes fácil de manejar que un poble culte. Per distreure l'atenció ha comencat a legislar sobre les llengües autonomiques que hi ha en aquest país, en lloc de preocupar-se de les boques, em refereixo als ciutadans que no tenen possibilitats d'alimentar-se com els aturats. La dictadura de la fam ha entrat en les nostres vides i ho ha fet de forma silenciosa, i els polítics estan intentant ocultar-ho. Un exernple de la seva escassa capacitat d'análisi que s'esta repetint en els governants i que ja va ocórrer a Franca és el conegut exemple: Quan el poble es manifestava pels carrers de París, María Antonieta va preguntar quin era el motiu d'aquestes queixes. Els seus consellers li van dir que el poble tenia gana per falta de pa, a la qual cosa ella va respondre: "Si no tenen pa ... que rnengin brioixos." Desindexacion (los flautistas del gobierno) La rueda de prensa que han realizado el ministro de economía y hacienda junto con la vicepresidenta, ha sido un "fraude a los ciudadanos" nos han demostrado la ausencia de un plan. Lo que ha quedado claro es que cuando una persona lleva 3 días sin comer un trozo de pan es una recuperación. También me ha sorprendido cuando han afirmado, que para el 2015 habrá un 25% de paro y que los 6 millones de parados ya no cobraran, en este momento los hubiera corrido a gorrazos. Este personal esta demostrando que no creen en nada. Han olvidado que gobernar es hacer creer y no tomar el pelo a los ciudadanos. He estado buscando lo único que me ha llamado la atencion, me refiero a la palabra desindexacion ,es lo contrario de indexar, pero a mi entender se resume en dar por donde termina la espalda a los jubilados. l I

REVISTA SKORPIO Nº 19 LA PRIMERA REVISTA DEL MARESME JULIOL-SEPTEMBRE 2014 HUMOR

LA PRIMERA REVISTA DEL MARESME Núm. 19 - Juliol/Setembre 2014- 11'· • Un tipo estaba cortándose el pelo, días antes de hacer un viaje a Roma. Le mencionó el viaje al peluquero, el cual le dijo: - ¿A Roma?¿Por qué alguien querría ir a Roma? Siempre está lleno de italianos que apestan. Estás loco si vas Roma. ¿ Y en qué te vas a ir? - Voy con Alitalia, - respondió el tipo.- Aprovechamos una gran oferta. - ¿ Con Alitalia? - exclamó el peluquero. - ¡Esa birria de aerolínea!. Sus aviones son viejos, sus azafatas feas y siempre llegan tarde. ¿ Y donde te vas a quedar en Roma? - Vamos a estar en el Hotel Internacional Marriot. - ¿muy mal hotel? Todo el mundo sabe que es el peor de la ciudad ...¡¡¡Las habitaciones son pequeñas, el servicio es malo y encima son careros!!! - ¿ y qué vas a hacer cuando estés por allí? - Voy a ir al Vaticano y espero ver al Papa. - ¡Esta si que es buena!, - se rió burlonamente el peluquero. - Tú y un millón de personas más tratando de verlo. ¡¡Lo vas a ver del tamaño de una hormiga!!. Pero, de todas maneras, te deseo mucha suerte en tu viaje. La vas a necesitar. Paso un mes y el tipo volvió por su corte de pelo regular. El peluquero le preguntó acerca de su viaje a Roma. - Fue maravilloso - explico el tipo. - No solamente llegamos a tiempo en uno de los aviones nuevos de Alitalia, sino que, como había 'overbooking', nos pasaron a primera clase. La comida y el vino fueron deliciosos y tuvimos una azafata preciosa que nos atendió como dioses. y el hotel, fue fantástico. Acababan de hacer una remodelacián de 25 millones de dólares y ahora es el mejor hotel de Europa .. Allí también había 'overbooking', de manera que se disculparon alojándonos en la suite presidencial, y sin cargos extra!!.- - Bueno, exclamo sin mucho entusiasmo el peluquero,pero supongo que no pudiste ver al Papa. - La verdad es que fuimos muy afortunados porque, mientras paseaba por el Vaticano, un guardia suizo me dio unos golpecitos en el hombro y me explicó que al Papa le gusta conocer personalmente a algunos visitantes. Me invitó cordialmente a seguirlo para llevarme a las habitaciones privadas del Santo Padre, donde en persona nos recibiría. Cinco minutos más tarde, el Papa entró por la puerta y estrechó mi mano! ¡Incluso me dirigió algunas palabras!. - ¿De veras?, - dijo el peluquero conmovido. - ¿ y qué te dijo? Me dijo: ' Hijo mío ....!que mal te han cortado el pelo! La abuela y el abuelo fueron de visita a la casa de su hijo, con su nuera y sus nietos se quedaron a pasar la noche. Cuando el abuelo encontró un frasquito de viagra en el botiquín de su hijo, le preguntó si podía usar una de las pildoritas. El hijo le dijo, "yo creo que no deberías hacerlo papá, son muy fuertes, y son muy caras". "Cuánto cuestan?" preguntó el abuelo. "20€ por pastilla" le contestó el hijo". "No importa dijo el abuelo, insisto en que quiero probar. Al irme por la mañana, te dejaré el dinero debajo de la almohada". Al dia siguiente cerca del mediodía, el hijo encontró 220€ bajo la almohada. Llamó al abuelo y le dijo, "Te dije que cada píldora costaba 20€, no 220€". "Te entendi", respondió el abuelo. "! Los 200€ los puso la abuela!". Un abogado mantiene un romance con su secretaria. Al poco tiempo, ésta queda embarazada y el abogado, que no quiere que su esposa se entere, le da a la secretaria una buena suma de dinero y le pide que se vaya a parir a Italia, ella pregunta: --¿ y como voy a hacerte saber cuando nazca el bebe? El abogado responde: --para que mi mujer no se entere, tan sólo enviame una postal y escribe por detrás: "Spaghetti" y no te preocupes de más, que yo me encargaré de todos los gastos. Pasan los meses y una mañana la esposa del abogado lo llama al bufete, algo exaltada: --querido, acabo de recibir el correo y hay una postal muy rara de Italia. La verdá no entiendo que significa. El abogado, tratando de ocultar sus nervios, contesta: "Espera a que llegue a casa, a ver si yo entiendo ..... ". Cuando el hombre llega a casa y lee la postal, cae al suelo fulminado por un infarto. Llega una ambulancia y se lo lleva. Ya en el hospital, el jefe de cardiología se queda consolando a la esposa y le pregunta cual ha sido el evento que precipitó tan masivo ataque cardiaco. Entonces la esposa saca la postal y se la muestra diciéndole: --No me explico, doctor; él solamente leyó esta postal. Vea usted lo que trae escrito. "Spaghetti, spaghetti, spaghetti, spaghetti, spaghetti, tres con salchicha y albóndigas y dos con almejas". Grácies per la trompeta que m 'has regalat, oncle. M'agrada molt. -1per que t'agrada tantr=Perqué el meu pare em

REVISTA SKORPIO Nº 19 LA PRIMERA REVISTA DEL MARESME JULIOL-SEPTEMBRE PAG.19 TELÉFONS D'INTERÉS I RESTAURACIÓ

11 AJUNTAMENT 937678441 AMBULANCIES 061 BARCELONA BUS 902130014 I~I ~~~~~:li·cüc:::::::::::::·65995·im CASAL GENT GRAN 937678059 CEIP MONTAGUT 937679523 CEIP STA SUSANNA 937678103 DISPENSARL 937678139 ENDESAAVARIES 800760706 POLlCIA LOCAL 680661661 RADIO SANTA SUSANNA 937678819 SOREAAVARIES 902250370 TAXIS 937678571 CAN PURRA PER EMPDRTAR 937678145 OUTLET CARREFOUR 937677789 CARREFOUR 937678588 MOSSOS D'ESQUADRA 088 CARNISERÍA ROSBERT 937679301 HOSPITAL VETERINARI 937677792 LA PRIMERA REVISTA DEL MARESME -, RESTAURANTS: BON REPOS 937678475 STYLCAFÉ 620174509 CAN FELlU 937678402 NOU WOK. 937679378 McDONALD'S 937677026 PINEDADEMAR: ~i!-i!i..lliJm. 19 - JuliollSetembre 2014 ';-~/' ~~======~====~~~*AaA~~~~~I_ rsANTA SUSANNA: LA" ESTACIÓ NAUTICA 667699433 ESTACIÓ RENFE 937677049 FARMACIA passeig 937678493 FARMACIA centre 937679101 FUNDACIÓ TURíST 937679250 HOSPITAL BLANES 972353264 LA BARRAKA 937677704 LLAR D'INFANTS 937679095 OFICINA TURISME 937679008 PARROQUIA 937678204 AJUNTAMENT 937671560 INFORMACIÓ 937625038 POLlCIA 937629600 TAXI 937694878 MOSSOS D'ESQUADRA. 937418985 BOMBERS 937623080 CREU ROJA 937671100 CORREUS 937623486 ESTACIÓ RENFE 900410041 FARMAclES 937622538 6905-3187-4655 ESGLÉSIA. 937623790 CAN COMAS 937671560 CONSULTORI 937663032 OPTICA POBLlENOU 937661269 LLARS DE FOC 629487604 ESCACS SKORPIO 663552830 EMBALATGESCARBONELL. 934299525 RESTAURANTS: CA LA MARGARIDA 937671220 CAN FORMIGA 937671735 CAN GIL 937671657 CAN JOSEP 937623005 CAN PEPE'S 937671622 CALELLA: AJUNTAMENT 937663030 AQUALIA 937697001 BIBLIOTECA 937690386 CORREUS 937691345 CAMP DE FUTBOL 937662007 CASAL LAMISTAT 937661121 ESTACIÓ RENFE 937690196 CINE 937690491 CLUB NAUTIC 937694600 CLUB TENNIS 937662136 DEIXALLlERIA 937662187 ESGLESIA 937690990 GAS NATUR 937697389 GASOLINERA 937691097 GESTVIA 937664190 GUARDIA CiViL 937690591 I.N.S.S 937692849 JUT JAT.. 937690484 NOTARIA 937692254. MUSEU 937695102 TURISME 937690559 PAVlELLÓ 937694400 PiSCiNA 937761971 POLlCIA 937665920 RADIO 937660333 TANATORI. 937695301 HOSPITAL. 937690201 CREU GROGA 937662030 AMBULANCIES 937671100 CAP 937665950 . ESPLAI CAlXA 937694634 ESCOLES: FRETA 937661903 PIA 937660671 MINERVA 937691667 SAILICRú 937692414 BISBE SIVILLA 937661201 PLACAS SOLARS I LLARS DE FOC 629487604 ESCACS SKORPIO 663552830 EMBALATGESCARBONELL. 934299525 TRACTAMENTS D'AIGUA 665768379 MALGRAT DE MAR AJUNTAMENT 937653300 POLICÍA LOCAL 937654224 TURISME 937653889 BIBLIOTECA 937619032 CENTRE CULTURAL 937612979 PAVELLÓ 937611750 CASSAL AVIS 937612004 RESIDENCIA 937619900 DEIXALLERÍA 937614772 ECOLUDA MOBLES 937653151 CEIP MARÍA CUBL 937654759 CEIP MONTSERRAT 937654444 FARMACIES: BUÑOL 937654021 LLANSÓ 937611904 BOMBERS 937655880 SANT POL DE MAR AJUNTAMENT I POLlclA 937600451 SERVEIS 937603202 ARXIU 937603338 SERVEIS SOCIALS 937600909 BIBLIOTECA 937604544 ERMITA 937600760 LLARS DE FOC 629487604 ESCACS SKORPIO 663552830 CANETDEMAR AJUNTAMENT 937943940 CENTRE ASISTENCIA 937956867 RESIDENCIA GUILLlEM 937940393 TAXIS 937941195 LLARS DE FOC 629487604 ESCACS SKORPIO 663552830 EMBALATGESCARBONELL. 934299525 TRACTAMENTS D'AIGUA 665768379 ARENYS DE MAR AJUNTAMENT 937959900 RECAlPTACIÓ 937957350 CENTRE CULTURAL 937924188 ARXJU 937920848 BIBLIOTECA 937923253 MUSEU 937924444 MERCAT 937920693 DEIXALLlERIA 937938985 RADIO 937920238 CEIP MARAGALL 937929775 CEIP SINERA 937920984 POUCIA 937959901 CAP 937958074 CREU ROJA 937957654 TAPICERIA HORTALANO .. 937661596 FARMAcIES: COLON 937662046 NOÉ 937690791 MELA 937695018 NOGUERA 937694754 PLANAS 937662093 CASTELLS 937691170 EMERGENCIES 112 RESTAURANTS: AMADEUS 937691436 CAN FRAN 937662345 CALGABI 622412327 NURI. 9376971 93 CAN CHARLY 937660518 CAN MIQUEL 937692745 CANTlNFLAS-GROUCHOS 937660991 CAN XENA 937690687 CASA CARLOS 937690574 CELLER AZOR 937690659 EL GALLlNER 937695502 CREU BLAVA 937654647 CORREOS 937611022 CREU ROJA 937612455 DISPENSARI 937619500 MOSSOS D'ESCUADRA .. 937667300 RECTORÍA 937610185 RENFE 937610585 TAXIS 937612222 EMBALATGESCARBONELL. 934299525 RESTAURANTS: RUSCALLlEDA 937600662 EL SOT D'MORER 937601105 RESTAURANTS: CANET 652684491 A MEDIA LUZ 937943725 LA GRAELLA 937941609 CORREUS 937921894 TAXIS 937924141 RESTAURANTS: CAN MAJÓ 937923154 CAPOTE 937923000 RACÓ DE LAVI 937959349 PESCADORS 937923304 ESTANC NOGUERAS 937679202 PEIXffiRIA BLUSI 647249851 EMBALATGESCARBONELL. 934299525 ........................................ 678700402 ESCACS SKORPIO 663552830 PERRUQUERIA 937677114 TRACTAMENTS D'AlGUA 665768379 LHORT D'EN RIPOLL 639242594 BAR 7:13 937678781 LLARS DE FOC 629487604 DIAGONAL 937671502 DOMESTIC 937664089 ELS PESCADORS 937626399 LA CUINA D'EN MANEL 937670686 MAS PI 937671568 PEPET 937671741 REVERTER 937671915 TRADEScANTIA 937672325 EL RACÓ 937693178 EL REBOST DEL BISBE 937661201 FANDIÑO 937690924 INGENI. 937693553 LANTIC 937661872 LA FUSTA 937660602 LA MBIA 937695185 LA GAVINA 937692539 LA LLAR DE FOC 937691948 LA MUSA 937691919 LA RODA 937694139 LES CAVES 937691037 MARíTlM 937697030 PETRUS 686801 095 PULPERÍA GAUCIA 937664347 ROCA PINS 937661664 TIC- TAC 937660808 LLAR D'PESCADORS 937697150 ROMA 937695191 PEIXATERIA 937691878 CA LISARD 937690503 LLARS DE FOC 629487604 ESCACS MALGRAT 634689377 ESCACS SKORPIO 663552830 EMBAlATGES CARBONELL. 934299525 TRACTAMENTS D'AlGUA 665768379 RESTAURANTS: ANTONIO 937654253 GRAN MURALLA 937654052 LA CASA 937602373 CAN LLUIS 937600697 MARGOT 937600302 PA PIZZES 937603060 CAL TIBU 937941433 CAN XANDRI 937956102 LA QUEIXALADA 937940620 LA LLUNA 650810942 HISPANIA 937910457 POSIT 937921245 MAC DOVER 937922650 MARINERS 937923820 MONTCALVARI 937922196 RIAL 937957962 MONTMAR 937920797 LA CANTONADA 937621250 DOLCE VITA 937625161 CAN ROSICH 937672887 EL GINJOL 937625170 LA GRAELLA 937075740 RUTE 937670731 SOPAR-BALl MAGMA 630428381 LA CASONA 937662546 OMBU ARGENTINA 937692912 SAFARI 937691856 DEUTSCHE ECK 937693753 LA PORTEÑA 937662982 TIERRA DE FUEGO 937665190 CASA AUSTRIA 937662382 ATIPA'T.. 937661261 CAN JULIO 937660737 CASA DI MARCO 937695403 CASA NOSTRA 937690677 DON CARLO 937661547 DON CORLlEONE 937697196 ITALIA 2 937697488 MARINA 937661440 TERRACOTIA 937690340 ISTAMBUL 937660014 LUNA GAUCHA 937691946 SOPAR-BALL EL HOGAR GALLEGO 937662027 LA QUADRA 937661951 CORTIJO 937654707 HERRADURA 937654694 TORRETA 937610546 KLlEIN 937613186 CITY 937619876 POLlGON 937653695 LA BOTA 937610342 MADUIXA 937653379 LA TAVERNA 937600310 LAS ROCAS 662014413 XALOC 937602391 LA SARGANTANA 937956780 CASA ROURA 937940375 EL PARADOR 937940694 EL RACÓ 937943934 PORTINYOL 937920009 TAVERNA 937958479 MARINO 937922645 ARENYS 937925115 NAUTIC 937923501 LA GAVINA 937959332 PORTO FINO 937922703-

REVISTA SKORPIO Nº 19 LA PRIMERA REVISTA DEL MARESME JULIOL-SEPTEMBRE 2014 PAG. 20 PUBLICITAT